Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat fra styregruppemøde 02.02.11

 

 

Referat fra styregruppen

for implementering af telemedicin i behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 02.02.2011

 

Deltagere: Dorthe Skjødt, Mette Fjord Nielsen, Anne Marie Kaa Hansen, Helle Rasmussen, Mona Nederby Hansen og Anna Husted Jakobsen. Afbud fra Helle Adolfsen og Birgitte Munk Grunnet. Fraværende uden afbud: Jacob Brix Petersen, Jonna Søegaard og Anette Styrup Bang.

 

Referat:

Referat gennemgået og godkendt med nedenstående kommentarer.

Profilering af projektet er drøftet. Der er i gruppen enighed om, at det er vigtigt, at samarbejdet på tværs af sektorerne belyses og at vi skal gå samlet til pressen. Vi har i styregruppen ønsket et indlæg i Diabetes foreningens medlemsblad Diabetes. Dette er bragt videretil den regionale styregruppe og de tager i efteråret kontakt til Diabetes foreningen med henblik på, at få en artikel i medlemsbladet.  

Offentliggørelse af projektet og resultater heraf i DSS (Dansk Selskab for Sygehusvæsnet) drøftes som en mulighed og vi aftaler at AHJ afklarer med den Regionale styregruppe, hvilken pressestrategi der skal lægges.

 

Næste foreslåede mødedato er den 1. juni 2011. Der er en stor ortopædkirurgisk konference i København, hvor der denne dato er der fokus på sygeplejen. Mødedatoen foreslås derfor flyttet.

 

Status for projektet:

Undervisningen af brugere til sårdatabasen Pleje.net er afviklet i løbet af januar måned. Der er således uddannet flg. antal brugere:

 

Haderslev kommune: 1 sårsygeplejerske (kommunens sygeplejersker er kendt med sårdatabasen)

Kolding kommune:     6 sårsygeplejersker + 1 it-medarbejder.

Fredericia kommune:  4 sårsygeplejersker

Middelfart kommune: 2 sårsygeplejersker

Vejle kommune:         1 sårsygeplejersker

 

Ortopædkirurgisk ambulatorium, Vejle Sygehus:         6 sygeplejersker, 1 læge (mangler 2. undervisningsdag – tilbydes undervisning på OUH)

Ortopædkirurgisk sårambulatorium, Kolding Sygehus: 7 sygeplejersker, 4 læger, 3 sekretærer

Karkirurgisk Sårcenter, Kolding Sygehus:                     6 sygeplejersker, 3 læger.

 

Sårbarhed ved få uddannede sårsygeplejesker i forbindelse med ferie og evt. sygdom drøftes.

 

1. undervisnings dag var præget af udfordringer med mobiltelefonerne – de er nu løst.

Efter endt undervisning er vi således klar til, at arbejde med sårdatabasen. Opstarts perioden bliver tidskrævende for ambulatorierne, da der er mange arbejdsgange, at sætte sig ind i og implementere. Oprettelse af patienter i Pleje.net tager tid og evaluerings delen skal struktureres.

 

Som omtalt på tidligere møder, kan vi ikke forvente, at antallet af projektpatienter bliver stort (max 100 patienter). Det er således yderst vigtigt, at ambulatorierne er opmærksomme på alle potentielle projekt-patienter.

For, at opnå den fornødne erfaring med de telemedicinske arbejdsredskaber og arbejdsgange er det yderst vigtigt, at alle sårsygeplejersker i kommunerne finder en sårpatient i ambulant behandlingsforløb og opretter vedkommende i Pleje.net med det aktuelle ambulatorium som brugere.

Ovenstående opfordringer er meldt ud i den tværsektorielle implementerings gruppe til mødet den 31.01.11.

 

Der er en del mangler i sårdatabasen. Nogle af teknisk karakter – Eks. er der ingen opkobling til cpr- registeret. Andre mangler ligger i opsætningen - Der samarbejdes med Dansk Telemedicin på, at få rettet disse.

 

Samarbejdsaftalen mellem kommuner og sygehus er under udarbejdelse – Der afventes tilbagemeldinger fra Haderslev, Fredericia, Middelfart og Vejle kommuner samt fra Ortopædkirurgisk ambulatorium Vejle sygehus og Karkirurgisk Sårcenter. Aftalen sendes ud når den forligger.

 

Materialer til projektet lægges ud på hjemmesiden www.sygehuslillebaelt.dk -> Fagfolk -> Sundhedsaftalen -> Projekter. Opgaven ligger lige nu ved vores web-redaktør.

 

Videre forløb:

Kommende mødedatoer: 27. maj kl. 08.30 – 09.30 + 1. sep. kl. 09.00 – 10.00 +24. nov.kl.14.30 -15.30. Mødeindkaldelse sendes ud senere.

 

 

Med venlig hilsen

Anna Husted Jakobsen

Sårsygeplejerske/Projektleder


Siden er sidst opdateret 01-06-2011.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt