Dette er tekstversionen af Om Blodprøver og EKG, Fredericia
Klik her for at komme til den grafiske version af Om Blodprøver og EKG, Fredericia

Forside - Læs op - Sitemap


Om Blodprøver og EKG, Fredericia


Der er etableret et prøvetagningstilbud i Fredericia Sundhedshus.
 

Åbningstid: kl. 7.30 - 14.00 alle hverdage. Se åbningstider og lukkedage her

Medbring dit sundhedskort og vær opmærksom på om du skal være fastende. Følg skiltene fra hovedindgangen.
 

Du skal ankomstregistrere dig ved at scanne dit sundhedskort. Der er ikke personlig betjening ved skranke, ligesom det heller ikke er muligt at komme i telefonisk kontakt med personalet i Fredericia. Telefoniske henvendelser skal foretages til ”Blodprøver og EKG” Kolding Sygehus på tlf. nr.: 76362774. 
 

Der kan være prøver, som ikke kan tages i Fredericia, eksempelvis på grund af kort holdbarhed. Prøverne transporteres til Kolding til analyse 2 gange om dagen. Prøvetagningsfaciliteterne i Fredericia har intet analyseudstyr. Der kan derfor ikke forventes hurtig svar på prøver taget i Fredericia. Der foretages funktionsundersøgelser som f.eks. glucosebelastninger og breathtests. 
 

 Områdets plejehjem besøges 1 gang om ugen, hvor beboerne kan få taget prøver efter beh ov.

Afdelingen i Kolding yder konsulenttjeneste for alment praktiserende læger i Fredericia vedrørende kvalitetssikring af de analyser de selv udfører.  

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk