Dette er tekstversionen af Skadestuen
Klik her for at komme til den grafiske version af Skadestuen

Forside - Læs op - Sitemap


Skadestuen


Er du kommet til skade, skal du ringe på telefon 7011 0707 (hele døgnet) for at blive visiteret til skadestuen.


Adresse
Skadestuen på Kolding Sygehus er døgnåben og ligger i stueplan med egen indgang, Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Skadestuens funktionsområde
Skadestuen er det første sted, patienten møder i forbindelse med akutte skader og/eller akutte indlæggelser.

Skadestuen modtager tilskadekomne patienter og patienter med pludseligt opstået sygdom, der enten behandles ambulant eller kræver indlæggelse.

Vi modtager ca. 32.000 patienter om året, hvilket svarer til ca. 85-90 patienter i døgnet.

På grund af det store patientantal kan der opstå ventetid i Skadestuen. Derfor opfordres patienter med lettere tilskadekomst til at søge egen læge eller lægevagt.

Vi må ofte prioritere i behandlingsrækkefølgen. Derfor kan man ikke forvente at komme til efter tur. Vi vurderer rækkefølgen ud fra fælles retningslinjer om prioritering af skadestuepatienter i Region Syddanmark.

Falder skaden inden for bestemte kategorier, vil specialuddannede sygeplejersker forestå behandlingen.

Mobiltelefoner
Det er tilladt at anvende mobiltelefon i skadestuen, men det påpeges, at det ikke er tilladt at tage billeder, eller foretage lydoptagelser med mobiltelefonen af eksempelvis personalet, medpatienter eller pleje-/ behandlingssituationer.

Skadestuens ledere
Afdelingssygeplejerske Ella Boel
Ansvarshavende overlæge Peter Ivan Andersen
Ledende lægesekretær Lene Paulin Thomsen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk