Dette er tekstversionen af Sundhedsaftalen i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Forside - Læs op - Sitemap


Sundhedsaftalen i Region Syddanmark


Sundhedsaftalen 2015-2018 er rammen om et forpligtende samarbejde i sundhedsvæsenet, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter fælles mål, som vi arbejder os frem imod og følger systematisk op på.

Aftalen dækker et bredt og komplekst felt. Fra det helt overordnede og fremadrettede: hvad vil parterne forpligte sig til at arbejde hen imod over en firårs periode? Til det helt konkrete her og nu: hvem gør hvad hvornår i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem.

Sundhedsaftalen arbejder med tre hovedmål:

 

Du kan læse mere om Sundhedsaftalen her

 

Organisering af Sundhedsaftalen 2015-2018


 

Sundhedskoordinationsudvalg

   
|    

 

 

Det Administrative Kontaktforum

Følgegrupper

Behandling og pleje

Forebyggelse

Genoptræning og rehabilitering

Opgaveoverdragelse

|     

Lokalt Samordningsfora SOF  

 

Implementeringsgrupper

Behandling og pleje

Forebyggelse

Genoptræning og rehabilitering

 

Spørgsmål kan rettes til

Sygehus Lillebælt, Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Chefkonsulent Mathias Hornbæk
Telefon 51469844
Mathias.Hornbaek@rsyd.dk

 

Senest fagligt revideret: 25-07-2018
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk