Dette er tekstversionen af Forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskning

Forside - Læs op - Sitemap


Forskning


I forbindelse med din behandling på sygehuset kan der blive taget en række blod- og vævsprøver. I enkelte tilfælde kan nogle af prøverne senere hen blive brugt i forskningsprojekter, godkendt af den lokale videnskabsetiske komité.

Du kan også blive spurgt, om du vil deltage i et forsøg. I så fald vil du altid modtage skriftlig information forud for forsøget, som skal være godkendt af Den Videnskabsetiske Komité.

Du er velkommen til at henvende dig til afdelingens personale, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk