Dette er tekstversionen af Hygiejne
Klik her for at komme til den grafiske version af Hygiejne

Forside - Læs op - Sitemap


Hygiejne


 

Håndvask
Det er vigtigt, at du har en god hånd-hygiejne, når du er på et sygehus.

God håndhygiejne er vigtig, fordi det forebygger smittespredning. Især på et sygehus, hvor der er svækkede mennesker, som er meget modtagelige for infektioner.

Personalet har i deres arbejde stort fokus på håndhygiejne, men du og dine pårørende kan også gøre en indsats.

Vi beder dig derfor om at bruge håndsprit på dine hænder, før du forlader din sengestue. Der kan stadig være bakterier og virus på hænderne, selv om de ser rene ud.

Er dine hænder synligt snavsede eller fugtige, skal du både vaske og spritte dem.

Ure og ringe

Under ure og ringe er der mange bakterier, som ikke fjernes ved håndhygiejne. Pårørende, som deltager i patientplejen, må derfor ikke bære ure og ringe og bedes være opmærksomme på håndhygiejnen.

Vask hænder:

Sådan gør du:

Håndsprit

Håndspritning anbefales frem for håndvask, når dine hænder er tørre og synligt rene. Brug 2-3 tryk fra dispenseren og gnid ind på samme måde som sæbe, indtil hænderne er tørre (ca. 30 sekunder).

Anden smitteforebyggelse

Udover at forebygge almindelig smitte har sygehuset også fokus på særlige grupper af mikroorganismer. Det kan f.eks. være modstandsdygtige bakterier eller virus, der kan give Roskildesyge. Derfor stiller vi dig måske spørgsmål om udlandsophold og lignende. Måske skal du podes.

I nogle tilfælde kan der blive tale om isolation, som er enestue og/eller særlige forholdsregler for dig og personalet. Hvis det bliver aktuelt, vil du få mere information fra personalet.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk