Dette er tekstversionen af Underudvalg for Forebyggelse og Sundhedsfremme
Klik her for at komme til den grafiske version af Underudvalg for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Forside - Læs op - Sitemap


Underudvalg for Forebyggelse og Sundhedsfremme


 

Repræsentation: Navn: Titel: Sted:

E-mailadr. og tlf:

Kolding Kommune Lone Bach kristensen

Leder af  Sundhedsfremme
og forebyggelsesafd.

Sundhedsfremme og forebyggelses-
afdelingen

lobk@kolding.dk
79797248

Vejle Kommune Birthe Pors Afdelingsleder Sundhedsafdelingen

Bipor@vejle.dk
24976696

Fredericia Kommune Anne-Mette Dalgaard Rehabiliteringschef Pleje og Sundhed

Anne-mette.dalgaard@
fredericia.dk

25347031

Middelfart Kommune

Næstformand:
Lis Huge

Sundhedschef Sundhedsafdelingen Lis.Huge@middelfart.dk
40439420
Vejen Kommune  Lene Schramm Petersen Sundhedskonsulent Sundhedsafdelingen

lsp@vejenkom.dk

Fredericia Sygehus Hans Gjessing Speciallæge i endokrinologi Medicinsk Afd. Hans.Gjessing@
rsyd.dk
Fredericia Sygehus

Formand:
Hanne Andersen

Oversygeplejerske Medicinsk Afd.

Hanne.Andersen4@
rsyd.dk

76362604

Vejle Sygehus Dorthe Kronborg Sørensen Teamleder Onkologisk Afd. Dorthe.Kronborg@rsyd.dk 
79406020

Vejle Sygehus

Jens Erik Mortensen Afd.sygeplejerske Neorologisk Afd.

Jens.Erik.Mortensen@
rsyd.dk
79405536

Middelfart Sygehus Lene Marie Isaksen

Ledende overlæge
Rygcenteret

Middelfart Sygehus
 

lene.marie.isaksen@rsyd.dk
63484427

Kommunal praksiskonsulent Charlotte W. Eriksen Praktiserende læge  

Charlottewestphaleriksen@
gmail.com
26809018

Praksiskonsulent Line Kirkeby Petersen Praktiserende læge   line_Kirkeby@dadlnet.dk
28869667
Sygehus Lillebælt Signe Sigurdardottir Afd.jordemoder

Sygehus Lillebælt -
Jordemodercenteret

maria.sigurdardottir@rsyd.dk

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk