Dette er tekstversionen af Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Patient- og Pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus


Hvad er det, der i virkeligheden tæller, når man er patient eller pårørende i et kortere eller længere forløb på sygehuset? Det kan der være mange og delte meninger om. Men alle er de væsentlige.
 

På Vejle Sygehus vægter vi patienters og pårørendes konkrete erfaringer og perspektiver på et sygdomsforløb højt. Det er uundværlig viden, som gør det muligt for os at træffe de rigtige beslutninger, når vi skal forandre og udvikle forløb og aktiviteter på kræftområdet.

I den ånd stiftede Vejle Sygehus i 2012 et Patient- og Pårørenderåd. Rådets 19 medlemmer er en blanding af (tidligere) patienter og pårørende samt ledere og medarbejdere fra sygehuset. Rådet mødes seks gange om året med det formål at 

Rådet har har for nylig sat emnet 'komplementær støttende behandling' på dagsordenen på sygehuset og har tidligere bl.a. også være med til at udvikle tilbuddet Krop og kræft. Træn mens du er i kemoterapi. .

 

 

Rådets medlemmer er desuden med til at sætte patienters og pårørendes dagsorden i de strategiske råd og udvalg på sygehuset og er repræsenteret i

 

Patient- Pårørenderåd, kræft, Vejle Sygeh

Kontakt

Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus er patienters og pårørendes talerør over for sygehusets ledelse og medarbejdere. Du er velkommen til at skrive til rådet, hvis du har gode idéer, som du ønsker at dele, på e-mail ppraadet.slb@rsyd.dk.

Du er også velkommen til at kontakte formand Mona Muusmann Petersen, hvis du ønsker at høre mere om Patient- og Pårørenderådet; telefon 40 87 42 05 eller mail monapetersen@hotmail.dk
 




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk