Dette er tekstversionen af Referat den 27. juni
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat den 27. juni

Forside - Læs op - Sitemap


Referat den 27. juni


Referat af møde den 27. juni 2016 i Patient- og Pårørenderådet for akutsygehuset i Kolding

 

Tidspunkt: Mandag den 27. juni 2016 kl. 14.00 – 16.00
Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 

Afbud: Mogens Pedersen, Per Lindum
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen og præsentation v/Helle Adolfsen
Helle bød velkommen til det første møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding: Det er et meget vigtigt forum, som vi har glædet os til at starte op, og derfor holder vi også mødet i dag, selv om vi stadig er ude at tale med og udvælge patient- og pårørendemedlemmer. Herefter en gensidig præsentationsrunde, der bl.a. rummede følgende:

 

 

2. Hvorfor et Patient- og Pårørenderåd for Akutsygehuset? Oplæg v/Helle Adolfsen
Et vigtigt udgangspunkt er: Alle her har erfaringer, der kan bruges bredt, for vi sidder her også som mennesker. Samtidig har vi forskellige roller i rådet, og på den måde er vi med til fra hver vores udkigspost at sikre, at forskellige stemmer bliver hørt, og at de ting, rådet vælger at tage op, hurtigt kan blive til virkelighed på sygehuset. Med PPR for akutområdet tilføjer vi en strategisk forankret dialog mellem patienter/pårørende og sygehuset.

Snart vil rådet være fuldt bemandet, og vi fra sygehuset og direktionen går til den opgave med ydmyghed. Vi har rigtig gode erfaringer fra et lignende råd for kræftområdet på Vejle Sygehus, der startede i 2012, og dem tager vi selvsagt med. Men samtidig er det vigtigt, at se Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset, som det, det er, nemlig helt nyt. Vi vil starte med emner, vi bliver enige om, er vigtige her, og i den forbindelse er intet for småt. Det bliver spændende at se, hvordan vi får fat om *den akutte patient’, som jo ofte er her kort, og så måske først igen om mange år eller aldrig mere.

 

Vi skal sammen skabe Patienternes Akutsygehus – og det skal vi gøre ved hjælp af vores egne erfaringer her i dette forum. Jeg sætter alle sejl til i forhold til den opgave.

 

 

3. Hvad skal rådet lave og hvordan? Fælles drøftelse
Med drøftelsen af de udsendte udkast til dokumenter sætter vi rammen for rådets arbejde. Der var generel tilslutning til forretningsorden, arbejds- og ansvarsområder og dokumentet om tavshedspligt. Mette retter til efter de kommentarer, der var, og sender nye udkast ud med dagsordenen til det næste møde sammen med et skema til opgørelse af kørselsudgifter for de medlemmer, der har udgifter til transport til møder og arrangementer i forbindelse med arbejdet i rådet. Herudover aftalte vi, at formand, næstformand og direktion er dem, der udtaler sig til pressen på rådets vegne (der har allerede været en del interesse).

 

Emner til næste og kommende møder:

 

4. Eventuelt
Fremtidige møder lægges kl. 14 – 16 på den første torsdag i en måned med seks faste møder årligt (dog ikke her i 2016, hvor det kan blive svært at finde lokaler mm.). Mette sender tidspunkter ud.

 

Nye medlemmer: Man må fortsat gerne hjælpe med at opfordre folk til at ansøge om medlemskab i PPR. Mette afholder samtaler, og PPR skal ende med at være bredt sammensat efter en del forskellige kriterier, så alle interesserede kan ikke forvente at få en plads.

 

God sommer til alle.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk