Dette er tekstversionen af Ahmed Hussien Riad Zedan
Klik her for at komme til den grafiske version af Ahmed Hussien Riad Zedan

Forside - Læs op - Sitemap


Ahmed Hussien Riad Zedan


Ahmed_Hussien_Riad_Zedan

Ph.d. studerende

Læge Ahmed Hussien Riad Zedan
Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Ahmed.Hussien.Riad.Zedan@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Den kliniske betydning af microRNA ved prostatacancer.


Projektbeskrivelse


Prostata cancer (PCa) er den hyppigst diagnosticerede cancer blandt mænd, og årligt får ca. 4500 danskere stillet diagnosen. Det forventes at incidensen vil fortsætte med at stige. En del af de patienter som gennemgår lokalbehandling vil senere opleve biokemisk recidiv. Herefter vil sygdommen oftest progrediere videre til metastatisk sygdom.
De to helt store udfordringer ved PCa er rationel patient selektion, med henblik på at udvælge de patienter som vil have gavn af lokalbehandling, samt rationel behandlings selektion ved metastatisk sygdom, hvor udbuddet af behandlings modaliteter er støt stigende.
På trods af en intens forskningsaktivitet på området er det ikke lykkedes at identificere bio-markører, som på tilfredsstilende vis kan løse ovenstående udfordringer.
MicroRNA (miRNA) udgør et relativt nyt forskningsområde, som kunne være lovende i denne sammenhæng. MiRNA er små ikke-proteinkodende RNA molekyler af betydning for reguleringen af protein translation. Evidensen tyder på, at disse miRNA formentlig spiller en afgørende rolle ved såvel den maligne transformation samt den enkelte tumors videre vækst og spredning.
I nærværende projekt analyseres en række velvalgte miRNA af forventet betydning ved PCa med henblik på nærmere karakterisering af det maligne potentiale ved lokaliseret PCa samt prædiktion af behandlings effekt ved metastatisk sygdom.
MiRNA analyse vil blive foretaget ved såvel qPCR som in situ hybridization på humant PCa væv og ved qPCR på blod fra patienter med PCa.
Det er håbet, at resultaterne fra nærværende ph.d.-projekt kan bidrage til en mere hensigtsmæssig patient- og behandlingsselektion i den nære fremtid.

Projektperiode


1. september 2014 – 31. august 2018 (Der har været et års-orlov fra PhD fra 1. juli 2016 – 30 juni 2017).
 

Hovedvejleder


Professor Palle Jørn Sloth Osther, Urologisk afdeling, Vejle Sygehus.

Medvejledere


Professor, overlæge, dr. med. Flemming Brandt Sørensen, Klinisk patologisk afd.eling,Vejle sygehus
Læge, PhDTorben Frøstrup Hansen, Onkologisk afdeling, Vejle sygehus.

Publikationer og aktiviteter


 Se link til Ahmed Hussien Riad Zedan's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk