Dette er tekstversionen af Anette Stolberg Kargo
Klik her for at komme til den grafiske version af Anette Stolberg Kargo

Forside - Læs op - Sitemap


Anette Stolberg Kargo


Anette Stolberg Kargo

Ph.d. studerende

Anette Stolberg Kargo
Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Anette.Stolberg.Kargo@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Individual survivorship program ovarian cancer patients based on PROMs and shared decision making.
 

Projektbeskrivelse


Hvert år diagnosticeres omkring 500 kvinder med æggestokkræft, størstedelen af kvinderne har på diagnosetidspunktet udbredt sygdom, da symptomerne ofte er diffuse og optræder sent i forløb. Tilbagefald efter den initiale behandling er desværre hyppig og behandlingen er oftest pallierende.

I 2015 er der sket en omfattende omlægning af opfølgning for kvinder med æggestokkræft. Tidligere har kontrolforløbet været et standardiserede forløb hvor kvinderne automatisk fik foretaget scanning og CA125 (blodprøve) måling før lægekonsultation. Der foreligger på nuværende ikke viden om at tidlig opsporing af tilbagefald bedre overlevelse, det anbefales derfor at opfølgningsprogrammet fremadrettet opbygges ud fra fælles beslutningstagning, baseret på kvindens ønsker og behov. Sundhedsstyrelsen peger på at dette kan ske ved at indføre Patient Reported Outcome Measurement (PROM) som systematisk screener kvindernes generelle helbredsstatus, recidiv tegn, livskvalitet, bivirkning og senfølger til behandlingen, i stedet for et ensrettet opfølgningsprogram. Det anbefales endvidere at der udvikles et nationalt beslutningsstøtteværktøj som kan være med til at understøtte kvinderne i at vælge om de ønsker monitorering med CA125, som beskriver fordele og ulemper ved monitorering af CA125, idet stigende CA125 kan være et tidligt tegn på tilbagefald.
 

Formål med PhD projektet:

 

Projektperiode


1.marts 2016 - 28.februar 2018 hvorefter jeg for en periode returner til klinikken, mens inklusion og data indsamling fortsætter. Det forventes at jeg fortsætter med sidste del af phd projektet pr.1.januar 2021.

 

Hovedvejleder


Klinisk lektor, MD, Ph.d, Karina Dahl Steffensen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

 

Medvejledere


Adjungeret professor Angela Coulter ved SDU og senior forsker ved Oxford Universitet.
Overlæge Pernille Tine Jensen, Gynækologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Professor Niels Henrik I. Hjøllund, Århus Universitet.
 

Publikationer og aktiviteter


Se link Anette Stolberg Kargo's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk