Dette er tekstversionen af Caroline Emilie Brenner Thomsen
Klik her for at komme til den grafiske version af Caroline Emilie Brenner Thomsen

Forside - Læs op - Sitemap


Caroline Emilie Brenner Thomsen


Caroline Brenner Thomsen

Ph.d. studerende

Læge Caroline Emilie Brenner Thomsen
Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Caroine.Emilie.Brenner.Thomsen@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Den kliniske betydning af RAS og RAF mutationer ved colon cancer.

Projektbeskrivelse


Colon cancer er en af de hyppigste cancere i den vestlige verden. Mange patienter kan opereres raske og nogle af disse skal have supplerende/adjuverende kemoterapi. Ca. 25% af patienterne kan ikke opereres raske, da sygdommen ved diagnosetidspunktet har spredt sig, og de tilbydes pallierende kemoterapi. Kemoterapi er dog langt fra effektiv hos alle og har betydelig toksicitet.
Individualiseret behandling er fremtiden, hvor alle patienter behandles ud fra deres specifikke sygdom. En af disse måder, hvorpå behandlingen kan individualiseres, er ved mutationsanalyser. Mutationsanalyser er traditionelt set foretaget på tumorvæv, og analysen foretages rutinemæssigt før behandling med nogle former for kemoterapi. Udviklingen i de seneste år har vist, at mutationsanalyser også kan foretages i blodet, ”en flydende biopsi”. Mutationsanalyser udført i plasma rummer mulighed for at følge mutationerne over tid, specielt i et behandlingsforløb.
Dette PhD studium undersøger sammenhængen mellem mutationsstatus i blodet og tilbagefald af sygdommen hos patienter, som er blevet opereret raske. Ligeledes analyseres mutationsstatus i blodet undervejs i et behandlingsforløb, hvor patienterne lever med deres sygdom og nogle udvikler resistens overfor behandlinger. Vi vil se, om blodprøverne hurtigere end scanningerne kan vise os, om patienten skal skifte til en anden mere effektiv behandling, således at patienten skånes for ineffektiv og potentiel farlig kemoterapi tidligere end nu.

Projektperiode


April 2015 – Januar 2019.

Hovedvejleder


Professor Anders Jakobsen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

Medvejledere


Overlæge Lars Henrik Jensen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
Overlæge Jan Lindeberg,  Klinisk Patologisk afdeling, Vejle Sygehus
Molekylærbiolog Rikke Fredslund Andersen, Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus

Publikationer og aktiviteter


 Se link til Caroline Emilie Brenner Thomsen 's publikationer m.v. på SDU.dk  - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk