Dette er tekstversionen af Cathrine Lundgaard Riis
Klik her for at komme til den grafiske version af Cathrine Lundgaard Riis

Forside - Læs op - Sitemap


Cathrine Lundgaard Riis


Cathrine Lundgaard Riis

Ph.d. studerende
Læge Cathrine Lundgaard Riis
Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Cathrine.Lundgaard.Riis@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


A study in optimizing follow up for postmenopausal women with breast cancer treated with adjuvant endocrine therapy.

Projektbeskrivelse


I feb. 2015 udgav sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for opfølgningsprogram for brystkræftpatienter. Heri påpeges at så længe brystkræftpatienter modtager specifik behandling (antihormonbehandling, kemoterapi eller strålebehandling), skal de have en tilknytning til den kræftafdeling, der har ansvaret for behandlingen. Dog foreligger der ikke evidens for, at rutinemæssige undersøgelser forbedrer overlevelsen efter brystkræft. Bortset fra mammografi er der derfor ikke indikation for at foretage rutineundersøgelser af symptomfrie patienter.

Formålet med nærværende studie er at optimere opfølgningsprogrammet for brystkræftpatienter i overgangsalderen, som skal modtage fem års efterbehandling med antihormoner, både med henblik på at lave individuelle kontrolforløb, som er skræddersyet til den enkeltes behov, bedre deres livskvalitet, oplevet patienttilfredshed og udnytte de i sundhedssektoren givne ressourcer bedst muligt, med tanke på at denne patientgruppe er stigende, samt at det nuværende kontrolforløb ikke imødekommer patienternes behov tilfredsstillende.

Projektperiode


1. januar 2016 - 1. januar 2020 (orlov fra projektet i perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018).

Hovedvejleder


Karina Dahl Steffensen, MD, Ph.d., Department of Oncology, Vejle Hospital.

Medvejledere


Angela Coulter, BA (Hons), MSc, Ph.d., Hon FFPH, Hon FRCGP
Troels Bechmann, MD, Ph.d., Department of Oncology, Vejle Hospital
Pernille T. Jensen,MD, PhD, Associate Professor, Odense University Hospital

Publikationer og aktiviteter


Se link til Cathrine Lundgaard Riis's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk