Dette er tekstversionen af Else Dalsgaard Iversen
Klik her for at komme til den grafiske version af Else Dalsgaard Iversen

Forside - Læs op - Sitemap


Else Dalsgaard Iversen


Else Dalsgaard Iversen

Ph.d. studerende

Læge Else Dalsgaard Iversen
Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Vejle Sygehus

E-mail: Else.Iversen@rsyd.dk

 
 

Ph.d. projekt


Vurdering af patienttilfredshed og patientcentreret kommunikation. Et studie af effekten af projektet "Klar tale med patienterne"

Projektbeskrivelse


Formålet med projektet er at undersøge om ”Klar tale med patienterne” gør samtaler med patienter mere patientcentreret og øger patienttilfredsheden på sygehuset.  Desuden ønskes det undersøgt, om det er muligt, at videreudvikle redskaber, som kan afkode og vurdere kommunikationen, hvorved der opnås en forbedret objektiv vurdering af samtalerne.

Projektperiode


1. marts 2017 - 1. december 2019

Hovedvejleder


Professor Jette Ammentorp, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Medvejledere


Associate Professor Søren Cold, Department of Clinical Research, SDU.
Dr Pål Gulbrandsen, Health Services Research, University of Oslo

Publikationer og aktiviteter


Se link Else Dalsgaard Iversen's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk