Dette er tekstversionen af Ida Bøgh Andersen
Klik her for at komme til den grafiske version af Ida Bøgh Andersen

Forside - Læs op - Sitemap


Ida Bøgh Andersen


Ida Boegh Andersen

Ph.d. studerende

Biokemiker Ida Bøgh Andersen
Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus

E-mail: Ida.Bogh.Andersen@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Vitamin K status i baggrundsbefolkningen og hos diabetes patienter

Projektbeskrivelse


Diabetes er en udbredt sygdom (ca. 320.600 danske diabetikere, 2012), der forårsager betydelig overdødelighed, hvilket skyldes en række alvorlige sendiabetiske komplikationer, bl.a. hjerte-kar-sygdomme. Årsager hertil kan være calcifikation af karsystemet, som kan medføre udvikling af bl.a. hypertension, myokardieiskæmi og hjertesvigt.
Man har fundet at artheriosclerose (intimal calcifikation) er påvirket af K-vitamin indtag og at K-vitamin mangel øger risikoen for kardiovaskulære sygdomme.
I dag måles vitamin-K-niveauet oftest indirekte vha. biomarkører i plasma. Vi ønsker at udvikle en massespektrometrisk metode til direkte måling af vitamin K, hvorved sensitiviteten øges. Herefter appliceres metoden på en diabetespopulation for at undersøge, om vitamin K-mangel er associeret med sendiabetiske komplikationer. Vi er interesserede i vitamin K1 (findes i kosten), MK-4 (dannes i kroppen), og MK-7 (dannes af tarmens bakterieflora). Det er desuden disse tre K-vitaminer, der bruges som supplement til kosten.
Fra 2007-2010 blev en diabetes biobank opbygget på Vejle Sygehus, SLB. Den indeholder blodprøver fra tilfældigt udvalgte borgere fra det tidligere Vejle Amt (25-75 år, med (n=3.392) og uden (n=5.115) diabetes). I studiet undersøges det, om der er forskel i vitamin K-koncentration mellem forskellige grupper af ikke-diabetikere og diabetikere med/uden sendiabetiske sygdomme. Dette gøres ved at inddele forsøgsdeltagere i fem grupper ud fra deres type 2-status ved inklusionstidspunktet samt indhentede registerdata.
Ud fra resultater fra studiet vil man kunne identificere de patienter med diabetes og hjertekar-sygdom, som reelt vil kunne få deres behandling optimeret gennem vitamin K-tilskud.

Projektperiode


1. august 2018 - 31. juli 2019

Hovedvejleder


Jonna Skov Madsen, ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d., KIBA, Vejle Sygehus

Medvejledere


Claus Lohman Brasen, overlæge, ph.d., KIBA, Vejle Sygehus
Anne Vibeke Schmedes, biokemiker, ph.d., KIBA, Vejle Sygehus
Ole Winther Rasmussen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus
Anders Green, professor, cand.med., Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Publkationer og aktiviteter


Se link til Ida Bøgh Andersen's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk