Dette er tekstversionen af Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo
Klik her for at komme til den grafiske version af Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo

Forside - Læs op - Sitemap


Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo


Mette M Loewe Netsey-Afedo

Ph.d. studerende

Cand.cur. Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo
Urologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Mette.Lowe.Netsey-Afedo@rsyd.dk

 


Ph.d. projekt


Kommunikative processer og beslutningstagning i forhold til patienter med prostatakræft

Projektbeskrivelse


Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge patienters oplevelse af deres behandlingsforløb i Urinvejskirurgisk Ambulatorium og den interaktion, der finder sted mellem patienter og sundhedsprofessionelle, når der skal træffes beslutninger i deres behandlingsforløb. Formålet er desuden at undersøge de organisatoriske muligheder og begrænsninger, der relaterer sig til patientinddragelse.
Studiet er kvalitativt og funderet i den fænomenologiske-hermeneutiske forskningstradition. Indsamling af data foregår via observationsstudier i Urinsvejskirurgisk Ambulatorium og efterfølgende kvalitative interviews. Fokus for observationerne er mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle, herunder de muligheder og begrænsninger, som de fysiske rammer giver. I projektet inkluderes 10-15 patienter, og hver patient interviewes tre gange i behandlingsforløbet.  For at få et nuanceret billede af mødet interviewes også de sundhedsprofessionelle, som varetager behandling og pleje af patienterne.

Projektperiode


1. september 2016 - 31. august 2019

Hovedvejleder


Professor Regner Birkelund, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt

Medvejledere


Professor Jette Ammentorp, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt
Palle Jørn Sloth Osther, professor, Urologisk afdeling, Sygehus Lillebælt

Publikationer og aktiviteter


Se link til Mette Margrethe Løwe Netsey-Afedo's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk