Dette er tekstversionen af Stina Lykke Brogård Andersen
Klik her for at komme til den grafiske version af Stina Lykke Brogård Andersen

Forside - Læs op - Sitemap


Stina Lykke Brogård Andersen


 

Stina Brogård Andersen

Ph.d. studerende
Udviklingsterapeut Stina Lykke Brogård Andersen
Rygkirurgisk afdeling, Middelfart Sygehus

E-mail: Stina.Brogard.Andersen@rsyd.dk
 

 

 

Ph.d. projekt


Development, evaluation and effectiveness of a decision aid for patients in choosing surgical or nonsurgical treatment for lumbar herniated disc. (Udvikling af og effekt ved brug af et beslutningsstøtteværktøj til patienter med diskusprolaps).

Projektbeskrivelse


Baggrund
Diskusprolaps i lænderyggen er en af de mest kendte årsager til nervesmerter i benene. Tilstanden har en stor indflydelse på patienternes livskvalitet og funktionsniveau. Hos op mod 90 % af patienterne går symptomerne i sig selv igen. Sker dette ikke tilbydes i en række tilfælde et kirurgisk indgreb.
Patienter der opereres, viser sig at få hurtigere smertelindring og hurtigere genoptag af hverdagsaktiviteter. Men efter 12 til 24 måneder er det uvist, om der er en forskel på behandlingsresultatet af henholdsvis kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Det understreger bl.a. vigtigheden af fælles beslutningstagning, når patienter med indikation for kirurgi skal vælge, om de vil opereres eller ej.
 

Udvikling af et beslutningsstøtteværktøj
Beslutningsstøtteværktøj er designet til at underbygge fælles beslutningstagning. Der er ikke udviklet et værktøj til brug i rygkirurgiens konsultation mellem kirurg og patient. Det overordnede formål med dette projekt er derfor at udvikle et værktøj til nævnte målgruppe samt undersøge effekten ved at anvende det i den rygkirurgiske konsultation.
Det rygkirurgiske værktøj skal bygge på en generisk skabelon, udviklet inden for onkologien af ”Center for Fælles beslutningstagning” i samarbejde med klinikere, patienter og Kolding designskole. Skabelonen adapteres til de rygkirurgiske patienter og beslutningsstøtteværktøjet skal suppleres af et IT-værktøj, der kan illustrere patienternes risiko og formodede resultater efter operation.  It-værktøjet bygger på den rygkirurgiske database, Danespine.
 

Test af effekt i et randomiseret forsøg
Efter udvikling og test af beslutningsstøtteværktøjet, skal det indgå i et randomiseret forsøg. Her skal én gruppe af kirurger udføre vanlige konsultationer med prolaps patienter, der skal beslutte om de ønsker operation eller ej og en anden gruppe af kirurger skal anvende de udviklede værktøjer i konsultationen. De to primære formål er at undersøge om:

  1. Anvendelse af beslutningsstøtteværktøj kan øge patientinddragelsen og patienternes viden
  2. Anvendelse af beslutningsstøtteværktøj kan hjælpe til at patienterne opnår bedre behandlingsresultater.

Projektet udføres på Rygcenter Syddanmark, Middelfart Sygehus i tæt samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle Sygehus.


Projektperiode


1. april 2017 - 17. februar 2021

Hovedvejleder


Associate Professor Karina Dahl Steffensen, Onkologi, Vejle Sygehus,

Medvejledere


Associate Professor Mikkel Andersen, Department of Regional Health Research, Center for Spine Surgery and Research, SDU.
Dr Angela Coulter, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford. Dr Leah Carreon, Center for Spine Surgery and Research, Middelfart, Hospital Lillebaelt

Publikationer og aktiviteter


Se link til Stina Brogård Andersen's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk