Dette er tekstversionen af Referat 11.december 2017
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat 11.december 2017

Forside - Læs op - Sitemap


Referat 11.december 2017


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus
 

Tidspunkt:   Mandag den 11. december 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:           Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

Afbud:         Birgit Legarth, Birgitte Olsen, Per Lindum

Referat:       Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.     Velkommen

Tom Jerwiarz bød velkommen til mødet.

2.     Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2017

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.     Samtaler i forbindelse med slutfasen af sygdomme.

Oplæg v/afdelingssygeplejerske Gitte Ostenfeldt Gee, Organkirurgisk Afdeling.

Gitte fortalte især om de indledende samtaler, afdelingen holder med patienter og pårørende, der får åben indlæggelse i afdelingen og er såkaldt ’terminalerklærede’ – dvs. i den fase af sygdom, hvor man har fokus på palliation frem for helbredende behandling. Afdelingen har holdt ca. 100 i år og har fået rigtig god feedback på samtalerne. Se mere om dem i den vedhæftede fil. Den efterfølgende dialog handlede især om:

4.     Beslutningsstøtteværktøj for kvinder med brystkræft.

Oplæg v/projektleder Karina Olling, Center for Fælles Beslutningstagning

Karina orienterede om centerets arbejde og især om et nyt beslutningsstøtteværktøj til kvinder med brystkræft, som PPR på forskellig vis har givet input til via deltagelse i centerets boards mm (Erik, Mona og Mette F. S). Værktøjet bliver brugt i pilotprojekt nu, og det enkelte sygdomsforløb afgør, hvor omfattende værktøjet er, Centeret udvikler prototyper og skabeloner, der kan bruges både bredt og smalt (i enkelte diagnoser). Læs mere i den vedhæftede fil. Dialogen herefter handlede bl.a. om: 

5.     Erfa-møde / Patienttopmøde i efteråret 2018 v/Tom

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helle A, Mette, Mona, Tom (formand) Ulla og Willy. Gruppen orienterer på de kommende møder om, hvad der er lavet siden sidst. Mette indkalder til et møde først i 2018.

6.     Status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

7.     Eventuelt

Den 29/1 er der valg til formandsposten i PPR. Mona har meldt sig som kandidat. Andre interesserede bedes melde deres kandidatur til Mette V senest den 15/1.

Jakob og Tom har talt om mulighed for besøg på Røntgenafdelingen i forbindelse med et møde i PPR. Jakob vender tilbage.

Helle A: Vejle Sygehus er igen blevet udnævnt til Danmarks bedste kræfthospital af tidsskriftet Dagens Medicin. Det er vi meget stolte af, og det har PPR en væsentlig aktie i så mange tak for det.

8.     Julehygge

Mads Koch Hansen deltog, og PPR fejrede 5 års fødselsdag og ønskede hinanden glædelig jul.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk