Dette er tekstversionen af Trine Andreasen
Klik her for at komme til den grafiske version af Trine Andreasen

Forside - Læs op - Sitemap


Trine Andreasen


 
Trine Andreasen

Ph.d. studerende

Molekylærbiolog Trine Andreasen
Mikrobiologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Trine.Andreasen@rsyd.dk

 

 

Ph.d. projekt


Establishment of molecular assays for improved diagnostics of acute Lyme neuroborreliosis.


Projektbeskrivelse


Når en patient indlægges med en formodet infektion i centralnervesystemet (CNS) baseres diagnosen på en kombination af sygehistorie, kliniske fund og laboratoriemæssige resultater. Rutinemæssigt vil en lumbalpunktur blive udført på patienten, for at undersøge cerebrospinalvæsken (CSF) for ændringer i celletal, glukose- og proteinniveauer, specifikt immunglobulinniveau og tilstedeværelsen af f.eks. bakterier ved mikroskopi og dyrkning eller PCR til påvisning af mikrobielt DNA.  De tilgængelige laboratorieteknikker til diagnosticering af neuroborreliose hviler på direkte metoder til at detektere levende Borrelia-bakterier (Bb) eller dets DNA, og indirekte metoder, der påviser et intrathekalt immunrespons mod bakterien.

Desværre er positivitetsraten for Bb-dyrkning og specifikke PCR-assays for tiden utilstrækkelig lave, hvilket fører til den overvejende anvendelse af (indirekte) serologiske test til afklaring af diagnosen neuroborreliose. Som diagnostisk værktøj anvendes rutinemæssigt et CSF til serum antistofindeks, der vurderer om der foregår en intrathekal antistofproduktion. Den hastighed hvormed et antistofindeks skifter fra at være negativt til positivt kan dog variere fra individ til individ, hvilket betyder, at undersøgelsesresultatet kan være falsk-negativt i op til to måneder og forblive positivt i årevis efter en vellykket klinisk behandling af neuroborreliose.

Formålet med dette projekt er at opsætte to metoder som henholdsvis skal detektere Bb DNA ved digital PCR og mængdebestemme immunresponsmarkører ved Luminex i CSF fra patienter med CNS infektion. Perspektiverne er, at de nye molekylærbiologiske analyser vil supplere og forbedre diagnostikken af akut neuroborreliose. 


Projektperiode


1. oktober 2017 – 30. september 2020
 

Hovedvejleder


Professor Jens Kjølseth Møller, Clinical Microbiology, Vejle, IRS, SDU

Medvejledere


Associate Professor Ram Dessau, IRS, SDU.
Dr Malene Bek-Thomsen, Clinical Microbiology, Sygehus Lillebælt, Vejle Hospital

Publikationer og aktiviteter


Se link til Trine Andreasen's publikationer m.v. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk