Dette er tekstversionen af Medlemmer
Klik her for at komme til den grafiske version af Medlemmer

Forside - Læs op - Sitemap


Medlemmer


Erna Bjerggaard (medformand)
Oversygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Line Honoré (medformand)
T
eamleder for patient-/og borgerrettet forebyggelse, Middelfart Kommune

Dorthe Kronborg Sørensen
Afdelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Anne-Birgitte Flint Poulsen
Afdelingssygeplejerske, Sygehus Lillebælt

Birthe Pors
Afdelingsleder, Vejle Kommune

Lise Wraae Silberling
Leder af Sundhed og Træning, Kolding Kommune

Tina Reher
Teamleder, Fredericia Kommune

Margrethe Petersen
Sundhedskonsulent, Billund Kommune

Lis Schwartz
Konsulent, Vejen Kommune

Louise Højsager Persson
Planlægningskonsulent, Sygehus Lillebælt (sekretær for gruppen)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk