Dette er tekstversionen af Svær KOL og iltbehandling
Klik her for at komme til den grafiske version af Svær KOL og iltbehandling

Forside - Læs op - Sitemap


Svær KOL og iltbehandling


Fælles Skolebænk inviterer til temaeftermiddag om KOL og iltbehandling.
På kurset får du opdateret din viden om kronisk obstruktiv lungesygdom, GOLD guidelines, behandlingsmuligheder mv.

 

Kursus i svær KOL og iltbehandling i regi af Fælles Skolebænk.
 
Download flyer om kursus i svær KOL og iltbehandling.
 

 

Målgruppe
SOSU-assistenter og sygeplejersker i kommunerne og almen praksis.

 

Hvad får du med dig hjem?


Undervisere
Projektsygeplejerske Bente Grøn Hansen og sygeplejerske Lone Toft Piihl, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt


TILMELDING
Gratis deltagelse - Tilmelding via Plan2learn.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk