Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat fra den tværsektorielle impl.gr. 31.01.11

 

Referat fra den tværsektorielle implementeringsgruppe

for implementering af telemedicin i behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 31.01.2011

 

Deltagere:

Lisbeth Jørgensen, Dorthe Madsen, Pia Madsen, Erna Juul, Anne Dyrup, Lotte Bang Sandager, Bente Christensen, Anne Marie Rasmussen, Margit I. Christensen, Anni Sjøberg, Claus W. Henriksen og Anna Husted Jakobsen. Afbud fra Jane Thinggaard Knudsen, Helle Gydesen Nielsen, Mette Juhl, Bodil Grøn, Birgitte Sachmann og Hanne Gustafsson. Fraværende uden afbud Anders Michaelsen og Mariusz Zakrezewskj.

 

Referat:

Referatet gennemgået og godkendt med nedenstående kommentarer:

 • Patient informationen er blødt lidt op i formuleringen, gennemlæst af flere personer uden for sundhedsvæsenet og godkendt. Underskriftet er tilpasset de enkelte ambulatorier.
 • Undervisning er afholdt med telefonerne som den store udfordring.
 • Den tværsektorielle samarbejdsaftale er endnu ikke på plads. Tilbagemeldinger savnes.
 • Der er aftalt, at hver sårsygeplejerske i kommunen skal oprette en sårpatient som er i et ambulant behandlingsforløb i Pleje.net. Ingen har endnu gjort dette.
 • Markering af fiktive patienter (TEST), projektpatienter i Telemedicinsk forløb (Pro-T) og projektpatienter i konventionelt forløb (Pro-K) er endnu ikke muligt. Der samarbejdes med Dansk Telemedicin om, at få løst problemet.
 • Korrespondancer i  Medimail/Edifact  mærkes Telesår. Korrespondanceemnet oprettes i ortopædkirurgisk og kirurgisk journal i denne uge af Hanne Gustafsson.

 

 

Siden sidst:

 • Undervisningen er evalueret. Erfaringerne fra undervisningen er givet videre Lisbeth Jørgensen som tages højde herfor når undervisning planlægges i Esbjerg og på OUH. Det drejer sig især omkring udfordringerne med telefonerne som bør være afklaret inden undervisningen og faste opgaver som ønskes i forbindelse med undervisningen.
 • Fra ortopædkirurgisk ambulatorium, Vejle sygehus har der været 1 læge med på første undervisningsdag. Ingen læger på 2. undervisningsdag. CWH drøfter dette med den administrerende overlæge Steen Larsen. I Vejle kommune har 1 sårsygeplejerske været til undervisning, hvilket gør samarbejdet med kommunen meget sårbar i ferieperioder og ved evt. sygdom. Der er mulighed for, at komme til undervisning på OUH i februar og marts måned ved henvendelse til Lisbeth Jørgensen på mail: Lisbeth.Irene.Joergensen@ouh.regionsyddanmark.dk.
 • På undervisningsdagen har alle deltagere oprettet fiktive patienter i Pleje.net. Disse patienter skal slettes igen for ikke, at forstyrre overblikket i Pleje.net. Denne opgave varetages af Dansk Telemedicin. Alle bedes hurtigst muligt rette henvendelse hertil, enten enkeltvis eller samlet i kommunen eller afdelingen på e-mail: info@telemed.dk.
 • Alle sårsygeplejerske i kommunerne opfordres til, at oprette en sårpatient som er i et ambulant behandlingsforløb i Pleje.net i løbet af februar måned. Det aktuelle ambulatorium hvor patienten følges oprettes som brugere så vi kan afprøve det telemedicinske samarbejde.
 • Beskyttelses etui til Nokia N8 efterlyses. Forslag fra TDC Erhverv er på vej og sendes ud til de aktuelle kommuner når det haves.

 

Den tværsektorielle samarbejdsaftale:

Samarbejdsaftalen er endnu ikke på plads. Der er enighed om, at tilrette arbejdsgangsbeskrivelsen fra OUH så den tilpasses lokalt til SLB og samarbejdende kommuner. Udkast er vedhæftet.

Der savnes input til samarbejdsaftalen fra Haderslev, Fredericia og Middelfart kommuner samt fra Ortopædkirurgisk ambulatorium Vejle sygehus og Karkirurgisk Sårcenter. Bedes sendt til anna.husted.jakobsen@slb.regionssyddanmark senest uge 10. Manglende tilbagemelding tages som udtryk for accept af den vedhæftede arbejdsgangsbeskrivelse.

 

 

Eventuelt:

Bente Christensen har lavet en manual til Pleje.net. . Denne tilrettes og sendes rundt.

 

Næste møde:

Kommende mødedatoer er 14. marts 13.00 – 15.00  og 9. maj.13.00 – 15.00. Mødeindkaldelse sendes ud 10 – 14 dage inden. Ved mange afbud aflyses mødet.

 

AHJ/04.02.11

 


Siden er sidst opdateret 24-02-2011.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt