Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat fra den tværsektorielle impl.gr. 09.05.11

 

 

Referat fra den tværsektorielle implementeringsgruppe

Implementering af telemedicinsk kommunikation

i behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 09.05.2011

 

 

Deltagere:

Majed Haddad, Anni Sjøberg, Anne Marie Rasmussen, Bente Christensen, Birgitte Sachmann, Lotte Bang Sandager, Anne Grønnegaard, Anette Bøhrk Jepsen, Dorthe Madsen og Anna Husted Jakobsen.

Fraværende: Claus W. Henriksen,Margit Ivang Christensen, Mariusz Zakrezewskj, Hanne Gustafsson, Bodil Grøn, Mette Juhl, Helle Gydesen Nielsen, Erna Juul, Pia Madsen og Jane Thinggård Knudsen.

 

Referat:

Referat fra den 31.01.11 godkendt uden kommentarer.

 

Siden sidst:

Der er indtil nu inkluderet 3 patienter i projektet hvor af 1 er blevet afsluttet igen. 5-6 patienter er ekskluderet fra projektet af forskellige årsager (Forventet sårheling < 2-4 uger, skizofreni, ønsker ikke, at deltage osv.) Alle nævnte patienter har et forløb i Ortopædkirurgisk ambulatorium i Kolding. 2 af projektpatienterne er borgere fra Vejle og den sidste fra Fredericia.

Karkirurgisk sårcenter har endnu ikke kunnet inkludere nogle patienter i projektet og har i øjeblikket heller ingen patientforløb i Pleje.net.

Ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle har endnu ikke fået inkluderet nogle patienter i projektet, men har et par patienter oprettet i Pleje.net.

 

Oprettelsen af patienter i Pleje.net tager lang tid, da ingen af os endnu er erfarende heri. I kommunerne opleves det vanskeligt, at oprette patienter i Pleje.net, da man mangler mange oplysninger eks. foreliggende undersøgelser osv.. Vi aftaler, at sårsygeplejerskerne i kommunerne kan sende en EDI- meddelelse eller ringe til ambulatorierne, hvis de ønsker nogle af deres borgere oprettet i Pleje.net.

 

Mht. de telemedicinske arbejdsgange, er der endnu megen usikkerhed. Nogle gange modtager sygeplejerskerne i kommunerne sms, andre gange mail og ofte Telesårs korrespondance, men ikke altid. Vi aftaler at tjekke op på afsendelsen af beskeder fra ambulatorierne ved, at ringe sammen.

I ambulatorierne modtager vi af og til, den samme sms mange gange – Dette sker hvis der fra kommunen vinges af ved hver enkelt person i ambulatoriet. Der skal blot vinges af ved det aktuelle ambulatorium.

Korrespondancer med teksten Telesår ender stort set altid som de skal, hos de sårsygeplejersker som er med i projektet.

Der er således endnu mange udfordringer forbundet med den telemedicinske kommunikation, men også flere succeser. I kommunerne er det en god oplevelse, at kunne kontakte ambulatorierne via Pleje.net og at få besked tilbage denne vej. I ambulatorierne opleves Telemedicinen som et godt tilbud til patienter som ikke ønsker, at komme til kontrol så ofte som det ellers kan være nødvendigt.

 

Ændringer i Pleje.net:

Markering af fiktive patienter er demonstreret. Navn og cpr-nummer kommer til, at stå med grøn baggrund. Formålet er, at undgå, at patienter kommer til, at indgå i statistiske opgørelser.

 

Markering af projektpatienter er demonstreret. PRO-T eller PRO-K skrives under Kode, afhængig af om patienten er randomiseret til telemedicinsk- eller konventionelt forløb. Dette kan ikke gøres så det er synligt ved andre brugere, vi kan kun gøre det på vores egen patientliste.

 

Skønt der siden januar har været ønske om opdeling af brugergruppen Kolding Sygehus i 2 grupper – Karkirurgisk  Sårcenter og Ortopædkirurgisk Sårambulatorium, er det endnu ikke sket. Der har været adskillige henvendelser til Dansk Telemedicin, både direkte og via Lisbeth Jørgensen uden, at det har hjulpet.

Flere brugere har haft kontakt til Dansk Telemedicin, både pr. mail og pr. telefon mhp. at få slettet fiktive patienter, men de ønskede patienter er endnu ikke blevet slettet.

 

Der er her fra implementeringsgruppen på SLB en del utilfredshed og frustration over Dansk Telemedicins manglende handling. Der er ønske om, at vi bliver repræsenteret i gruppen af personer som deltager i møderne med Dansk Telemedicin.

 

”Det gode foto”:

”Det gode foto” er en af de store udfordringer og her hjælper kun øvelse. Fotoeksempler er gennemgået. Husk baggrund og målestrimler J Skarphed og belysning kræver erfaring.

Foto fra kommunen til telemedicinske konsultationer bør for alle borgere være mindst 2 stk. Et før soignering af såret og efter soignering af såret. For projektpatienter skal der i henhold til protokollen være minimum 2 billeder før og 2 efter soignering af såret.

 

 

Den tværsektorielle samarbejdsaftale:

Samarbejdsaftalen godkendes. Der er rettelser til brugerlisten og der besluttes, at listen sendes ud til alle brugere med telefonnumre og mailadresser vedhæftet. I kopien som lægges ud på nettet fjernes brugerlisten.

 

Evt.:

Tidsregistreringsskemaerne som anvendes ude i kommunerne returneres til Anna når hver enkelt projektpatient er afsluttet. Send mappen til:

 

Kolding Sygehus

Ortopædkirurgisk ambulatorium

Att/ Anna Husted Jakobsen

Skovvangen 2-8

6000 Kolding

 

Næste møde:

Den 29.08.11 kl. 13.00-15.00

 

 

09.05.11/AHJ

 

 


Siden er sidst opdateret 01-06-2011.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt