Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat fra den tværsektorielle impl.gr. 29.08.11

Referat fra den tværsektorielle implementeringsgruppe

Implementering af telemedicinsk kommunikation

i behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 29.08.2011

 

 

Deltagere:

Majed Haddad, Anni Sjøberg, Mette Vedel Johansen, Anne Marie Rasmussen, Bente Christensen, Lotte Bang Sandager, Anette Bøhrk Jepsen, Erna Juul, Dorthe Madsen, Jane Thinggård Knudsen, Bente Sørensen, Claus W. Henriksen, Hanne Gustafsson,  og Anna Husted Jakobsen.

Afbud: Bente Christensen, Margit Ivang Christensen, Bodil Grøn, Mette Juhl,

 

Referat:

Referat fra den 09.05.11 godkendt uden kommentarer.

 

Siden sidst:

Der er i øjeblikket omkring 50 patienter inkluderet i projektet i hele Region Syddanmark fordelt på flg. måde:

OUH – Godt 32  projektpatienter

SVS –  5 projektpatienter

SHS –  Endnu ingen projektpatienter

SLB –  13 Projektpatienter, hvoraf 10 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk

            sårambulatorium i Kolding og 2 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk

            ambulatorium i Vejle.

            Karkirurgisk sårcenter har endnu ikke inkluderet nogen patienter til projektet.

 

De 13 projektpatienter er fordelt i kommunerne på flg. måde:

Kolding:     3 projektpatient, 1 i kontrolgruppe og 2 i interventionsgruppen (hvoraf 1 er afsluttet).

Vejle:          4 projektpatienter, 2 i kontrolgruppen og 2 i interventionsgruppen (hvoraf 1 er afsluttet)

Fredericia:  6 projektpatienter, 1 i kontrolgruppen og 5 i interventionsgruppen (hvoraf 2 er afsluttet)

Haderslev:  Ingen projektpatienter

Middelfart: Ingen projektpatienter med ambulant forløb på SLB – har muligvis patienter med

                   ambulant forløb på OUH.

 

Herud over er der oprettet 28 andre sårpatienter (ikke projektpatienter) i Pleje.net.

På Ortopædkirurgisk sårambulatorium KS er der oprettet 20 sårpatienter + 4 som er afsluttet igen.

På Ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle er der oprettet 4 sårpatienter i Pleje.net.

 

Der er således kommet mere fart på projektet og der er nu så mange patienter i projektet, at vi begynder, at erfare hvad der fungere og hvad der skal rettes til. Der er imidlertid forsat et godt stykke vej fra de 13 projektpatienter som vi har nu og frem mod de ca. 88 projektpatienter som vi forventes, at bidrage med her fra SLB området.

 

De foto som vi lægger i Pleje.net skal der forsat arbejdes videre med – Tag gerne flere foto så de bedste kan udvælges. Husk linealen skal ligge lige, så opmåling kan foretages korrekt i Pleje.net. Linealen må ikke dække huden omkring såret, da det vanskelig gør vurderingen af såromgivelserne – læg den evt. ved siden af på afdækningsstykket eller tag foto med og uden lineal. Det ene kan da anvendes til opmåling og det andet til vurdering.

 

Der har været lidt forvirring omkring de projektpatienter som er i kontrolgruppen. Skal sygeplejerskerne i kommunen have adgang til Pleje.net eller ej? Ingen sygeplejersker i kommunen sættes på som brugere i Pleje.net. Der opstår således ikke mulighed for, at begå fejl ved, at kommunikerer gennem pleje.net. Sygeplejerskens opgave i forbindelse med patienterne i kontrolgruppen, er alene tidsregistreringen.

 

Mors patienter afsluttes ikke automatisk i Pleje.net, da Pleje.net ikke er koblet op til folkeregisteret. Derfor er det sygeplejersken i kommunen eller ambulatoriet som erfarer, at patienten er mors, der skal afslutte patienten i Pleje.net og notere årsagen.

 

Overførsel af blodprøvesvar fra Labka til Pleje.net er der endnu ingen tilbagemeldinger på. Da vi får nyt Labka-system i efteråret, er det muligt, at der først skeer noget herefter.

 

Der er tvivl mht. om der skal udfyldes en ”Ny vurdering” hver gang der sendes beskeder mellem sektorerne, eller om et ”Nyt notat” er tilstrækkeligt. ”Nyt notat” sendes ud som EDI fra ambulatorierne og kan dermed ses af alle hjemmesygeplejersker. ”Ny vurdering” kan kun ses af brugere af Pleje.net og bør derfor ikke anvendes alene. Anna afklarer ved næste møde i Regionen om ”Ny vurdering” er et krav ved hver kontakt og I får besked hvis dette er tilfældet.

 

Der udtrykkes ønske om opfølgende undervisning i anvendelse af Pleje.net. Der er ikke afsat ressourcer hertil, så undervisning i nye tiltag på Pleje.net vil ind til videre foregå på møderne her i gruppen hver 3. måned. Vær i øvrigt opmærksomme på, at nyheder fra Dansk Telemedicin kan ses under fanen ”Nyheder” i Pleje.net.

 

Materialer til projektet ligger ude på hjemmesiden www.sygehuslillebaelt.dk -> Fagfolk -> Sundhedsaftale i Region Syddanmark -> Projekter -> Telemedicin – Diabetiske fodsår.

Findes mere direkte på: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm342830

Herunder kan også findes referater fra tidligere møder i såvel Den tværsektorielle implementeringsgruppe som Styregruppen.

 

Husk:

Tidsregistreringsskemaerne som anvendes ude i kommunerne returneres til Anna når hver enkelt projektpatient er afsluttet. Send mappen til:

 

Kolding Sygehus

Ortopædkirurgisk ambulatorium

Att/ Anna Husted Jakobsen

Skovvangen 2-8

6000 Kolding

 

Næste møde:

Den 30.11.11 kl. 13.00-15.00

 

 

06.09.11/AHJ

 

 


Siden er sidst opdateret 12-12-2011.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt