Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat fra den tværsektorielle impl.gr. 30.11.11

 

Referat fra den tværsektorielle implementeringsgruppe

Implementering af telemedicinsk kommunikation

i behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 30.11.2011

 

 

Deltagere:

Anni Sjøberg, Mette Vedel Johansen, Lotte Bang Sandager, Anette Bøhrk Jepsen, Erna Juul, Dorthe Madsen, Jane Thinggård Knudsen, Claus W. Henriksen, Bodil Grøn, og Anna Husted Jakobsen.

Afbud: Bente Christensen, Anne Marie Rasmussen, Hanne Gustafsson og Birgitte Sachmann.

Fraværende: Majed Haddad, Margit Ivang Christensen, Mariusz Zakrezewskj, Mette Juhl, Helle Gydesen Nielsen, Anne Grønnegaard og Pia Madsen.

 

Referat:

Referat fra den 29.08.11 godkendt.

Kommentarer til referat: Ved alle ambulante kontroller for projektpatienter skal der udfyldes både ”ny vurdering” + ”nyt notat”. De samme gælder når der sendes foto ind til telemedicinske konsultationer, så skal der også altid sendes både ”ny vurdering” + ”nyt notat”. ”Ny vurdering” er vigtig for overskueligheden, når data med tiden skal samles og vurderes.

 

Siden sidst:

Status for projektet: Der er i øjeblikket 20 patienter inkluderet i projektet i SLB hvoraf 14 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk sårambulatorium i Kolding og 6 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk ambulatorium i Vejle.

Karkirurgisk sårcenter har endnu ikke inkluderet nogen patienter til projektet, men forventes, at kunne starte op i starten af 2012.

 

De 20 projektpatienter er fordelt i kommunerne på flg. måde:

Kolding:     3 projektpatient.

Vejle:          10 projektpatienter.

Fredericia:  7 projektpatienter.

Haderslev:  Ingen projektpatienter

Middelfart: Ingen projektpatienter med ambulant forløb på SLB, eller med ambulant forløb på

                   OUH.

 

Der opfordres forsat til, at oprette andre sårpatienter i Sårdatatbasen for, at få implementeret de telemedicinske arbejdsgange.

 

Data i sårdatabasen ejes af regionen. I tilfælde af, at samarbejdet med Dansk Telemedicin skulle ophøre, vil de data vi har lagt ind forsat være tilgængelige for os.

 

Arbejdsgangene i kommunerne drøftes. Bl.a. hvem der er ansvarlige for de modtagne SMS’er. Alle sygeplejersker i kommunen vinges af når SMS’er sendes ud og der aftales indbyrdes i kommunerne hvem som er ansvarlige ved modtagelsen heraf. Der er forskellige lokale aftaler herfor.

 

Sårdatabasen:

Flere oplever det forstyrrende med mails om nye notater i Pleje.net. Det er ikke muligt for brugerne, at vælge dette fra, hvis vi som brugere har skrevet vores mailadresse ind under profilen. Lisbeth sender problemstillingen videre til Dansk Telemedicin.

 

Flytning af billeder fra sår til sår via Indbakken gennemgås. Kan være nyttig hvis man kommer til, at placere et foto under det forkerte sår, men på den rigtige patient.

 

Opsætningen af Patientlisten gennemgås. Dansk Telemedicin arbejder på en løsning, så markering af projektpatienter slår igennem på alle brugeres patientlister. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at holde øje med ændringer i sårdatabasen under fanen ”Nyheder”, samt at få disse markeret som læste efterhånden som de set igennem.

 

Der har fra flere sider været fremsat ønsker om undervisning for nye brugere af sårdatabasen og mulighed for genopfriskning for brugere der tidligere har været til undervisning. Tirsdag den 03.01.12 vil der blive mulighed herfor. Der sendes snarest mere information ud herom. Tilmeldingen bliver efter ”først til mølle” princippet.

 

Næste møde:

Den 31.03.12 fra kl. 13.00 – 15.00 i TKS på Kolding Sygehus.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 12-12-2011.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt