Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat fra styregruppemøde 24.11.11

 

 

Referat fra styregruppen

for implementering af telemedicinsk kommunikation i 

behandlingen af diabetespatienter med fodsår.

den 24.11.2011

 

Deltagere:

Anne Marie Kaa Hansen, Helle Brink Nielsen, Jonna Søegaard, Mona Nederby Larsen, Anne Marie Hansen og Anna Husted Jakobsen.

Afbud: Mette Fjord Nielsen, Anette Styrup Bang og Hanne Vase Veilis (afløserDorthe Skjødt)

Fraværende: Helle Adolfsen og Jacob Brix Petersen

 

 

Referat:

Referat godkendt uden kommentarer.

 

Status for projektet:

Der er i øjeblikket 20 patienter inkluderet i projektet i SLB hvoraf 14 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk sårambulatorium i Kolding og 6 patienter er i ambulant forløb i Ortopædkirurgisk

ambulatorium i Vejle.

Karkirurgisk sårcenter har endnu ikke inkluderet nogen patienter til projektet.

 

De 20 projektpatienter er fordelt i kommunerne på flg. måde:

Kolding:     3 projektpatient.

Vejle:          10 projektpatienter.

Fredericia:  7 projektpatienter.

Haderslev:  Ingen projektpatienter

Middelfart: Ingen projektpatienter med ambulant forløb på SLB – har muligvis patienter med

                   ambulant forløb på OUH.

 

Udover projektpatienterne anvendes sårdatabasen forsat til andre sårpatienter, hvor det findes relevant.

 

Inklusion af patienter og oprettelse i sårdatabasen er forsat meget tidskrævende. Det tager ca. ½ time for lægen og 1½ time for sygeplejersken ved patientens første besøg i ambulatoriet. Det er vanskeligt, at presse ind i et travlt ambulatorieprogram og det er derfor meget vigtigt, at screene henvisningerne for evt. projektpatienter når der planlægges tider i ambulatoriet.

 

Kvaliteten af de fotos som sendes ind fra hjemmesygeplejen er meget varierende og kan til tider være vanskelige, at vurdere for lægerne i ambulatoriet. Et af indsatsområderne er derfor mere øvelse i, at tage klare og korrekt belyste fotos.

 

Der har fra flere hjemmesygeplejersker været ønske om et opfølgningskursus i anvendelse af sårdatabasen. Dette har endnu ikke været muligt, men der bliver arbejdet på, at finde en løsning primo 2012.

 

Erfaringsudveksling mellem sygeplejerskerne i ambulatorierne:

Kolding kommune har i øjeblikket en sårklinik og der arbejdes på, at lave flere ude i yderområderne. Middelfart har to sårklinikker. Vejle og Fredericia har ingen sårklinikker.

 

Der er stor åbenhed fra såvel kommuner som ambulatorierne i SLB overfor erfaringsudveksling og studiebesøg hos hinanden. Inden erfaringsudvekslingen kan sættes i gang må vi i hver vores kommune eller afdeling have afklaret hvad vi kan tilbyde/rumme. Presset på ambulatorierne vil blive størst, da der er flere sygeplejersker i kommunerne end i ambulatorierne.

 

Studietur til Frankrig:

Studiebesøget på Hospital Gabriel Montpied i Clermont Ferrand for sygeplejersker i Region Syddanmark var yderst interessant. Erfaringerne fra turen viser, at vi på SLB og i Regionen som helhed er rigtig godt med. Både indenfor det telemedicinske område, men også på it-siden i det hele taget.

 

Status for projektmidler på SLB:

Er ikke præcenteret, da flere ledere ikke var til stede. Er sent separat til de tre afdelingsledelser og Helle Adolfsen.

 

Næste møde:

Den 15.03.11 kl. 14.00 – 15.00 i Direktionens mødelokale.

 

 

 

30.11.11AHJ


Siden er sidst opdateret 12-12-2011.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt