Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Prisliste

Vi lægger en lønsumsafgift på alle analyser. Lønsumsafgiften er på 4,38 %.

 

Analyse

DKK

Alfa-1 antitrypsin-mangel

 
 • Hyppige mutationer
3.200
 • Fuld sekventering
6.000

Aneuploidiscreening

2.500

Angelman syndrom

 
 • Hyppig deletion og methyleringsdefekt (MLPA ME028)
3.300
 • Uniparental disomi (UPD)
3.200
 • Fuld sekventering (UBE3A)
7.000
 • Små deletioner (MLPA P336)
2.200

Beckwith-Wiedemann syndrom

3.300

Charcot-Marie-Tooth type 1A

2.200

Cowden og Cowden-like syndrom (NGS)

8.000

Cowden syndrom (MLPA)

2.200

Cystisk fibrose

 
 • Hyppige mutationer
3.400
 • Fuld sekventering
6.000

Efterbestilling af gener (kun databehandling)

2.000

Exomsekventering

 
 • Enkelt exom
9.000
 • Trio
20.000

FAP/MAP

8.000

FISH

2.400

FragiltX syndrom

2.500

FragiltX associeret tremor

2.500

Hereditary diffuse gastric cancer

8.000

Hereditær hæmokromatose

 
 • Hyppige mutationer
3.200
 • Fuld sekventering
6.000

Hereditær trykbetinget neuropati

2.200

Huntington syndrom

3.000

Hyperkalæmisk Periodisk Paralyse

4.500

Hypokalæmisk Periodisk Paralyse

4.500

Incontinentia Pigmenti (IKBKG/NEMO)

 
 • Deletionsundersøgelse-prænatal
4.600
 • Deletionsundersøgelse-postnatal
4.350
 • Fuld sekventering
9.000
 • Kendt mutation
2.500

Juvenil polyposis syndrom

 
 • NGS
8.000
 • MLPA
2.200

Kendt mutation (blod)

2.500

Kendt mutation (FFPE)

3.500

Kolorektalcancer panel

8.000

Kromosomundersøgelse

2.650

Leri-Weill dyschondrosteosis (SHOX)

4.500

Lynch syndrom panel

8.000

Mammacancer panel

8.000

Mikrosatellit instabilitet (MSI)

2.150

MLH1-promotor-methylering

700

MUC1

3.600

Ovariecancer panel

8.000

PTEN NGS

8.000

Peutz-Jeghers syndrom

8.000

PPAP/NAP

8.000

Prader-Willi syndrom

 
 • Mikrodeletion/methylering (MLPA)
3.300
 • Uniparental disomi (UPD)
3.200

PKD-genpanel

 
 • NGS inkl. gapfilling
10.000
 • MPLA
2.200

Silver-Russel syndrom

 
 • Mikrodeletion/methylering (MLPA)
3.300
 • Uniparental disomi (UPD)
3.200

SNP-array

 
 • Postnatal
7.000
 • Supplerende analyse af forældreblodprøve (pr. forælder)
2.000 

Spinal muskelatrofi

2.200

Syndrom, MLPA

2.200

Uniparental disomi

3.200

Von Hippel-Lindau syndrom

8.000

X-inaktivering

4.700

Y-deletioner

2.150

Diverse

 

DNA oprensning og nedfrysning

750

 


Siden er sidst opdateret 22-09-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring