Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Prisliste

 

 

Dkk

Euro (kurs 7,44)

Alfa -1-antitrypsin-mangel

   

Hyppige mutationer 

3.200

430

Fuld sekventering

6.000

807

     

Aneuploidiscreening

2.500

336

     

Angelman syndrom

   

Hyppig deletion og methyleringsdefekt (MLPA ME028)

3.300

444

Uniparental disomi (UPD)

3.200

430

Fuld sekventering (UBE3A)

7.000

941

Små deletioner (MLPA P336)

2.200

296

     

Beckwith-Wiedemann syndrom

3.300

444

 

 

 

Charcot-Marie-Tooth type 1A

2.200

296 

     

Cowden syndrom

   

NGS

8.000

1.076

MLPA

2.200

296

     

Cystisk fibrose

   

Hyppige mutationer

3.400

457

Fuld sekventering

6.000

806

     

Efterbestilling af gener (kun databehandling)

2.000

269

     

Exomsekventering

   

Enkelt exom

9.000

1.120

Trio

20.000

2.688

     

FAP/MAP

8.000

1.076

FISH

2.420

325

Fragilt X syndrom

2.500

336

Fragilt X associeret tremor

2.500

336

Hereditary diffuse gastric cancer

8.000

1.076

     

Hereditær hæmokromatose

   

Hyppige mutationer

3.200

430

Fuld sekventering

6.000

807

     

Hereditær trykbetinget neuropati

2.200

296

Huntington sygdom

3.000

403

Hypokalæmisk Periodisk Paralyse

4.500

605

     

Incontinentia Pigmenti (IKBKG/NEMO) 

   

Deletionsundersøgelse - prænatal

4.600

618

Deletionsundersøgelse - postnatal

4.350

585

Fuld sekventering 

9.000 

1.210

Kendt mutation

2.500 

336

     

Juvenil polyposis syndrom

   

NGS

8.000

1.076

MLPA

2.200

296

     

Kendt mutation (blod)

2.500

336

Kendt mutation (FFPE)

3.500

470

Kolorektalcancer panel

8.000

1.076

Kromosomundersøgelse

2.650

356

Leri-Weill dyschondrosteosis (SHOX)

4.500

605

Lynch syndrom panel

8.000

1.076

Mammacancer panel

8.000

1.076

Mikrosatellit instabilitet (MSI)

2.150

289

MLH1-promotor-methylering

700

94

Ovariecancer panel

8.000

1.076

Peutz-Jeghers syndrom

8.000

1.076

PPAP/NAP

8.000

1.076

     

Prader-Willi syndrom

   

Mikrodeletion/methylering - MLPA

3.300

444

Uniparental disomi (UPD)

3.200

430

     

PKD-genpanel

   

NGS inkl. gapfilling

10.000

1.344

MLPA

2.200

296

     

Silver-Russell syndrom

   

Mikrodeletion/methylering - MLPA

3.300

444

Uniparental disomi (UPD)

3.200

430

     

SNP-array

   

Postnatal

7.000

941

Supplerende analyse af forældreblodprøve (pr. forælder)

2.000

269

     

Syndrom, MLPA

2.200

296

Uniparental disomi

3.200

430

Von Hippel-Lindau syndrom

8.000

1.076

X-inaktivering

4.700

632

Y-deletioner

2.150

289

     

Diverse

   

DNA oprensning og nedfrysning

750

101

 

 


Siden er sidst opdateret 15-11-2019.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt