Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag den 8. april 2013

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:  Mandag den 8. april 2013 kl. 13.00 – 15.00

Sted:         Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 

 • Gerda Videbech, patient
 • Gerda Volkmann, pårørende
 • Jan Nielsen, patient
 • Jens Peter Haurum, patient
 • Karna Kjærgaard, patient
 • Marianne Vestergaard, patient
 • Sejer Grimstrup, pårørende
 • Tom Jerwiarz, pårørende
 • Trine Læssø, pårørende
 • Conny Sjøgren, sekretariatschef, Patient- og Sygehussekretariatet
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Peter Borup Sørensen, regionschef, Kræftens Bekæmpelse
 • Susanne Lauth, programchef og oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling 
 • Thomas Skjødt, ledende overlæge, Røntgenafdelingen

 

Afbud:

 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Jørn Iversen, patient
 • Litta Beukel, pårørende

Willy Mathiesen, patient

 

Referat:

Mette Vejstrup, direktionsassistent

 

1.    Velkomst v/formandskabet

Trine Læssø og Tom Jerwiarz bød velkommen til mødet og orienterede om, at Jørn Iversen desværre ikke kan fortsætte som medlem af rådet, da hans helbred ikke tillader det. Vi skal derfor rekruttere et nyt medlem – sekretariatet tjekker med forretningsordenen og aftaler nærmere med formandskabet. Rådet udtrykte stor forståelse for Jørn Iversens prioritering og ønsker ham alt det bedste.

 

2.    En fortælling om et sygdomsforløb v/et af rådets medlemmer

NN fortalte. Efter fortællingen drøftede rådet:

 • Hvordan afdelingernes viden om andre afdelingers tilbud kan blive bedre
 • Sammenhængen til rehabilitering i form af fysioterapi
 • Mere systematisk opfølgning på rehabilitering i det hele taget
 • Sammenhængen til rehabilitering som et samlet område. Der er generelt muligheder for at forbedre det - ikke kun i forbindelse med kræftbehandling.

3.    Godkendelse af referat fra mødet den 4. februar 2013

Referatet var godkendt på forhånd, og der var ikke yderligere kommentarer.

 

4.    Kommunikation om rådet v/Helle Adolfsen

Helle Adolfsen gennemgik de oplysninger om rådet, der i dag ligger på Sygehus Lillebælts hjemmeside. Rådet besluttede, at der skal tilføjes fotos af formandskabet samt et gruppebillede af hele rådet. Fotos bliver taget i forbindelse med næste møde den 3. juni. Herudover skal der laves udkast til en præsentationsfolder om rådet, som både skal kunne udleveres i papirform og ligge på hjemmesiden. Folderen skal kunne give andre patienter og pårørende et indtryk af, hvad rådet kan gøre for dem. Den kan også rumme stikord fra de ansøgningsskemaer, medlemmerne indsendte, da de ansøgte om medlemskab. Man ønskede også en plakat i A3-format til at hænge op på de relevante afdelinger. Herudover vil der blive udarbejdet visitkort til de to formænd, og andre rådsmedlemmer, der måtte ønske det. Interesserede kan melde tilbage til Mette Vejstrup.

 

Rådet vil gerne have nyheder ud i nyhedsbrevet ”Tirsdag”, så snart der er velegnede emner.

 

Sekretariatet sørger i øvrigt for en intern adresseliste over rådet, så medlemmerne nemmere kan kontakte hinanden. Den bliver mailet rundt til kommentering.

 

5.     Emner for det fremtidige arbejde i rådet

Rådet diskuterede formandskabets forslag om at koncentrere kræfterne om ”patientskoler med fokus på den psykiske side af kræft”. Det var en længere drøftelse, der fx kom rundt om, hvordan man kan afgrænse ”den psykiske side af kræft”. Måske fokus på overgangen” fra menneske til kræftpatient”. Begrebet ”patientskole” blev også vendt. Det bruges generelt ret bredt om alt fra helt korte kurser til lange forløb for patienter med kroniske sygdomme som fx diabetes.

Man var også inde på:

 • Hvilke typer af patientuddannelser, der allerede findes
 • Hvordan man kan vurdere behovet
 • Hvem/hvilke metoder man eventuelt kunne lade sig inspirere af.

Et specifikt forslag var ”seksualitet og samvær som kræftpatient” som en del af forløbet.

 

Der var enighed om, at det er meget vigtigt, at rådet kommer i gang med emnet rimelig hurtigt. Man kan starte med noget enkelt og så udbygge initiativet efterhånden, som behovet viser sig.

 

Konklusionen blev, at en arbejdsgruppe bestående af Karna Kjærgaard, Sejer Grimstrup og Susanne Lauth udarbejder et forslag til et konkret initiativ fra rådet. Karna er pennefører og tilsender de to øvrige medlemmer udkast. Forslaget skal være enkelt, let gennemførligt og hurtigt at sætte i værk. Der skal gerne være plads til vinklen om seksualitet og samvær, som fortsat bør have opmærksomhed. Forslaget drøftes i rådet på mødet den 3. juni og udsendes inden.

 

Hvis andre medlemmer er rådet, skulle have lyst til at deltage i arbejdsgruppens arbejde, er de meget velkomne til at melde ind til sekretariatet senest den 2. maj.

 

6.    Forslag til navn for det nye hus for kræftpatienter og pårørende på sygehusgrunden

Peter Borup Sørensen viste plancher om byggeriet, og der var mulighed for at byde ind med forslag til nye navne og stemme på dem, som allerede foreligger. Der er fortsat mulighed for at sende nye ideer til Mette (mette.vejstrup.madsen@rsyd.dk), hvis nogen skulle ligge inde med forslag. Peter vender tilbage på næste møde.

 

7.    Input til Røntgenafdelingen

Thomas Skjødt havde bedt rådet om feedback på afdelingens informationsfolder, informationsskærme mm. Hvordan kan afdelingen gøre det bedre? Man besluttede, at kommentarerne ville blive givet undervejs på det besøg på Røntgenafdelingen, der lå i forlængelse af dagens møde i rådet.

 

8.    Emner til kommende møder 

Behandling af arbejdsgruppens forslag til patientskole

 • Navn til det nye hus (”Livsrum”)
 • Adgang til E – journal: Der er ikke så mange patienter, som benytter sig af muligheden for at se i E – journalen via NEM ID. Måske er det for svært? Hvordan kan rådet fremme brugen?
 • Kommunikationsafdelingen havde forespurgt om muligheden for input til strategi for den fremtidige elektroniske kommunikation med patienterne. Holdningen var umiddelbart, at emnet ligger i udkanten af rådets arbejdsområde eller fordrer dybere kendskab til elektronisk kommunikation mm. Formandskabet beslutter, om emnet skal op på et kommende møde eller behandles på anden vis.

9.    Eventuelt

Susanne Lauth gjorde opmærksom på muligheden for at besøge en praktiserende læge som en del af rådets kæde af ”virksomhedsbesøg”. Her kunne man også sætte fokus på betydningen af at have forbindelse til egen læge, som blev drøftet på mødet i december 2012. Det var der umiddelbart stemning for, og sekretariatet sørger for, at det sker.

 

Magasinet ”Sund i Syd”, der udgives af Region Syddanmark seks gange om året, sendes ud til de af rådets medlemmer, der ikke allerede får det. Sekretariatet tjekker også, hvordan man eventuelt kan få det i abonnement som ikke-ansat. Det nyeste nummer er et temanummer om kræft.

 

Næste møde: Mandag den 3. juni med efterfølgende besøg på Medicinsk Afdeling.

 


Siden er sidst opdateret 18-02-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt