Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 8. april 2013

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:     

Mandag den 8. april 2013 kl. 13.00 – 15.00. Samt 15.30 – 17.30 på Røntgenafdelingen (frivilligt)

Sted:             

Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:

Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus: Conny Sjøgren, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Jørn Iversen, Karna Kjærgaard, Litta Beukel, Marianne Vestergaard, Peter Borup Sørensen, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Referat:        

Mette Vejstrup

 

1.       Velkomst v/formandskabet

2.       En fortælling om et sygdomsforløb v/en patient

3.       Referatet fra mødet den 4. februar.

Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (referatet vedhæftet)

4.       Kommunikation om rådet v/Helle Adolfsen

  • Præsentation og drøftelse af informationerne om Patient- og pårørenderådet på Sygehus Lillebælts’ hjemmeside
  • Kontaktfolder?

5.       Emner for det fremtidige arbejde i rådet

På baggrund af drøftelserne på de tidligere møder og den undersøgelse (”Baselineundersøgelse”), der blev lavet som baggrund for rådets arbejde, foreslår formandskabet, at PP-rådet prioriterer emnet ”Patientskoler” med fokus på den psykiske side af kræft. Fx ”Om at få en kræftdiagnose”. Drøftelse i mindre grupper v/formandskabet

6.       Forslag til navn til det nye hus for kræftpatienter og pårørende på sygehusgrunden.

Forespørgsel fra Kræftstyregruppen på Sygehus Lillebælt. Fælles brainstorm v/formandskabet

 7.       Input til Røntgenafdelingen.

Afdelingens informationsfolder, informationsskærme og generelt om, hvordan afdelingen kan gøre det bedre. Hvordan giver PP-rådet bedst sine ideer og indtryk videre? v/formandskabet

8.       Emner til kommende møder

Ønske fra Kommunikationsafdelingen om input til strategi for den fremtidige elektroniske kommunikation med patienterne – elektronisk indkaldelse mm. v/sekretariatet

9.       Eventuelt

Besøg på Røntgenafdelingen

Når mødet slutter kl. 15.00 bliver der en kort pause, hvor vi bevæger os over på Røntgenafdelingen. Thomas vil vise rundt m.m. fra kl. 15.30 – 17.30. Denne del af arrangementet er frivillig, og pårørende er velkomne.

 


Siden er sidst opdateret 01-04-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt