Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 3. juni 2013

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus


Tidspunkt:

Mandag den 3. juni 2013 kl. 13.00 – 15.00.
Samt 15.00 – 16.30 på Medicinsk Afdeling (frivilligt)

Sted:

Medicinsk Konferencelokale. (”A 350, rum 05”), Vejle Sygehus

Deltagere

Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Conny Sjøgren, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Litta Beukel, Marianne Vestergaard, Peter Borup Sørensen, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Referat:

Mette Vejstrup


1. Fotografering af rådet. Gruppebillede


2. Velkomst v/formandskabet


3. En fortælling om et sygdomsforløb v/en pårørende


4. Referatet fra mødet den 8. april.

Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (referatet vedhæftet)


5. Kontinuitet i rådets arbejde v/Susanne Lauth. Status og drøftelse.


• Udtrædelser af rådet – hvordan håndterer vi dem?
• Rekruttering af to nye medlemmer
• Status fra arbejdsgruppen om ”Patientskoler”


6. ”Livsrum” det nye hus for kræftpatienter og pårørende på sygehusgrunden v/Peter Borup Sørensen


• Nyt om processen med at finde det nye navn
• Oplæg om hvordan Patient- og pårørenderådet i øvrigt kunne bidrage vedr. dette projekt

7. Adgang til E-journaler v/formandskabet og Susanne Lauth.

På sidste møde i rådet blev det foreslået at se nærmere på brugen af og adgangen til elektroniske journaler. Her tager vi hul på det vigtige emne: Hvad er problemet? Hvad skal der til for at afhjælpe det? Kan Sygehus Lillebælt være behjælpelig her?


8. Emner til kommende møder


• Informationsmaterialer fra Røntgenafdelingen. Har afdelingen noget skriftligt materiale, de gerne vil have feedback på? Eller hvordan giver rådet bedst feedback?
• Forslag til tema på kommende møde: Digital kommunikation og/eller breve til patienterne fra sygehuset v/programchef Susanne Lauth. (Udsprunget af henvendelsen fra Kommunikationsafdelingen drøftet den 8. april. Hvad vil og kan vi forbedre på området?)

9. Eventuelt

Rundt på Medicinsk Afdeling
Når mødet slutter kl. 15.00, er der i forlængelse heraf rundvisning mm. på Medicinsk Afdeling v/Ejler til kl.16.30. Denne del af arrangementet er frivillig, og pårørende er velkomne.


Siden er sidst opdateret 01-04-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt