Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 19. august 2013

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 19. august 2013 kl. 13.00 – 15.00.

Sted: Administrationens mødelokale 1, Administrationsbygningen,Vejle Sygehus

Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus: Arne Klintebjerg, Conny Sjøgren, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Litta Beukel, Marianne Vestergaard, Peter Borup Sørensen, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Referat:  Mette Vejstrup

  

1. Velkomst  v/formandskabet


2. Referatet fra mødet den 3. juni.

Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (referatet vedhæftet)


3. Platform for patienter og pårørende på kræftområdet, Vejle Sygehus v/Healthcare Director Ea Luise Andersen fra konsulentfirmaet ”Wemind”

Præsentation og drøftelse af digitalt projekt om bruger-til-bruger kommunikation og information fra sygehuset.


4. Patientskole – nyt fra arbejdsgruppen v/Susanne Lauth.

Arbejdsgruppen fremlægger sine ideer og tanker om ”Klædt på til kræft” til drøftelse. Under dette punkt deltager også psykolog Johannes Birkild, Onkologisk Afdeling (oplæg vedhæftet)


5. Adgang til E-journaler v/Jens Peter Haurum.

Rådet har besluttet at se nærmere på brugen af og adgangen til elektroniske journaler og medicinlister. Hvad er problemet? Hvad skal der til for at afhjælpe det? Kan Sygehus Lillebælt være behjælpelig her? (bilag vedhæftet)


6. Emner til kommende møder
Digital kommunikation og/eller breve til patienterne fra sygehuset v/programchef Susanne Lauth. (Udsprunget af henvendelsen fra Kommunikationsafdelingen drøftet den 8. april. Hvad vil og kan vi forbedre på området?)

 

7. Eventuelt


 


Siden er sidst opdateret 18-02-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt