Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 4. februar 2014

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus


Tidspunkt:  Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Anette Friis, Arne Klintebjerg, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Lone Nygaard Boysen, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, Direktionssekretariatet

 

1. Velkommen v/formandskabet
Herunder:

  1. Nyt medlem af rådet: Kvalitets- og arbejdsmiljøchef Lone Nygaard Boysen, Sygehus Lillebælt.
  2. Opfølgning på besøget hos Klaus Østergaard-Nielsen den 2/12 2013
  3. Status på ”Klædt på til kræft”. (Læs evt. pjece her: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm434824.)
  4. Orientering om konference for Danske Regioner den 27/1, hvor Tom, Trine og Helle Adolfsen talte.


2. Referatet fra mødet mandag den 2. december 2013
Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (Referatet vedhæftet)


3. En sygdomshistorie (fra hvem vil være aftalt inden mødet)


4. Adgang til E-journaler v/Jens Peter Haurum 
Gennemgang af ”hjemmeopgaven” som rådet fik i 2013 med at gå ind og tjekke E-journal efter Jens Peters instruktion. (Rådet har tidligere besluttet at se nærmere på brugen af og adgangen til elektroniske journaler og medicinlister. Hvad er problemet? Hvad skal der til for at afhjælpe det? Kan Sygehus Lillebælt være behjælpelig her?) Punktet har været udsat nogle gange af forskellige årsager (Instruktioner vedhæftet)


5. Tilretning af forretningsordenen
Rådet ønsker at drøfte, hvordan vi kan blive informeret, hvis et medlem dør, som det desværre var tilfældet i 2013. Måske skrive en passus ind i forretningsordenen? (Den nuværende forretningsorden er vedhæftet.)


6. Seksualitet og samvær – drøftelse
Patient- og pårørenderådet har fra starten ønsket fokus på emnet, som også er fremhævet i den undersøgelse, sygehuset og Kræftens Bekæmpelse har foretaget blandt kræftpatienter. Under dette punkt vil vi drøfte, hvordan vi kommer videre med temaet. (Vedhæftet: Pjece fra Kræftens Bekæmpelse om emnet.)

7. Invitation fra Programstyregruppen
Programstyregruppen for det samlede program ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”, som Patient- og pårørenderådet er udsprunget fra, har inviteret en repræsentant fra rådet til at deltage i deres møder om hele kræftprogrammet. Vi ser sammen på, om nogen har mulighed for at deltage.

8. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 15-05-2014.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt