Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 31. marts 2014

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus


Tidspunkt:  Mandag den 31. marts 2014 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Anette Friis, Arne Klintebjerg, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, Direktionssekretariatet

 

 

1. Velkommen v/formandskabet
 Herunder:

  • Præsentation af videofotograf Rune Borre-Jensen fra Region Syddanmark, der vil filme mødet for at lave en kort præsentationsvideo om rådet til fremvisning den 4/4, hvor prisen uddeles
  • Nyt medlem af rådet v/Helle Adolfsen
  • Rekruttering af nye patienter/pårørende til rådet. Forslag om kampagne

 

2. Referatet fra mødet mandag den 4. februar 2014Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (Referatet vedhæftet)


3. En sygdomshistorie (fra hvem vil være aftalt inden mødet)


4. Tilretning af forretningsordenen

Rådet har ønsket at drøfte, hvordan vi kan blive informeret, hvis et medlem dør, som det desværre var tilfældet i 2013. (Forslag til tilrettet forretningsorden er vedhæftet.)


5. Seksualitet og samvær – forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe

Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe om emnet. Formål: At få afdækket emnet i et mindre forum. Gruppens opgave: At finde ud af hvad behovet for ”mere” på dette felt egentlig er og melde tilbage til rådet.

 

6. Udpegning af repræsentant til Programstyregruppen for ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”
Tom tilbyder at være rådets repræsentant her, hvis ikke andre kan/vil.

 

7. Emner på sigt
 Hvad er de næste emner, det vil være vigtigt for rådet, at have opmærksomhed på? Fælles brainstorm

 

8. Eventuelt

 

9. Kl. 14.45: Fotografering af rådet til Region Syddanmarks medarbejderblad ”Sund i Syd”


Siden er sidst opdateret 20-05-2014.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt