Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag den 15. december 2014

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,

Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:  Mandag den 15. december 2014 kl. 13.00 – 15.00

Sted:          Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

 

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 

Annemarie Bangsgaard, kvalitetskonsulent, Kvalitets- og Arbejdsmiljøafdelingen

Birgit Legarth, Patient

Camilla Havsteen, oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling

Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling

Gerda Videbech, patient

Gerda Volkmann, pårørende

Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør

Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Helle Tirsgaard, patient

Jens Peter Haurum, patient

Sejer Grimstrup, pårørende

Tom Jerwiarz, pårørende

Willy Mathiesen, patient

 

Afbud:

Jan Nielsen, patient

Thomas Skjødt, overlæge, Røntgenafdelingen

Trine Læssø, pårørende (orlov)

NN, Rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse

 

Referat:     Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

 

1.     Velkommen v/formandskabet. Herunder mødedatoer 2015

Tom Jerwiarz bød velkommen til årets sidste møde, som også var det sidste møde i den første to års periode af rådets levetid. Mødedatoer i 2015 er: 2. februar, 13. april, 29. juni, 31. august, 26. oktober og 21.december – alle dage er mandage fra kl. 13 -15.

 

 

2.     Rådets medlemmer. Hvem er med, og hvem er formænd 2015 – 2017?

Status: Sejer Grimstrup forlader som tidligere udmeldt rådet, og fik mange tak med på vejen (se også punkt 3.) Jan Nielsen har netop meddelt, at han pga. nyt job ikke ser sig i stand til at fortsætte alligevel. Sekretariatet sørger for en hilsen til ham, og vi ønsker tillykke med det nye arbejde, selv om vi også vil savne ham. Et nyt medlem, Mona Petersen, kommer med fra mødet den 2. februar 2015. Det tegner rigtig godt, og vi glæder os til samarbejdet. Trine Læssø har fortsat orlov. Tom tilbød at tage tørnen som formand videre frem, hvilket der var stor opbakning til og tak for fra alle sider. Sekretariatet sørger for ekstra back up efter behov, og han vil i øvrigt være opmærksom på at uddelegere opgaver til andre i rådet, når der er mulighed for det. Kræftens Bekæmpelses nye rådgivningsleder i Vejle bliver et kommende medlem af rådet, men er vist ikke ansat endnu. Også mange tak til Anette Friis fra Kræftens Bekæmpelse for eksemplarisk samarbejde, mens hun var leder der.

 

Tom gjorde her opmærksom på, at der skal mindst to til et velfungerende samarbejde, og at han også gerne vil fremhæve sygehusets vilje til at gøre noget konkret ved forslag og det gode samarbejde med sekretariatet.

 

3.     En sygdomshistorie

Punktet handlede denne gang ikke om en sygdomshistorie men om Sejers fortælling om, hvad han har taget med sig fra arbejdet i rådet. Han kom blandt andet ind på:

·         Rådet og formandskabet fungerer nu rigtig godt efter en lidt tøvende start, hvor vi skulle lære hinanden at kende. Det eneste, man har til fælles til en begyndelse, er et fokus på en meget alvorlig sygdom. Det er slet ingen selvfølge, at sådan et råd fungerer, selv om det er set på en studietur i USA. Men det gør det nu, og det er godt gået!

·         Det er vigtigt at være opmærksom på fremmødet, som dykkede lidt en overgang. Men det blev der fulgt op på, og det skal man blive ved med. Også stor ros til personalet i rådet, som har formået at bidrage med ny viden til alle. Det kan være lidt overvældende at møde så mange sundhedsprofessionelle som patient/pårørende, men det har været en fordel i længden.

·         Rådet har mange projekter i gang. Ret imponerende! Til tider fungerer ting dog noget langsomt – man kan mærke, det er et stort system, der arbejder.

·         Sejer stopper, fordi han har solgt sin landejendom, flytter, mv. Der er et naturligt afbræk her. Hans kones sygdom, som var indgangen til hans deltagelse i rådet, er heldigvis fortid. Sejer håber, rådet vil bestå i lang tid fremover. Det er en god idé, og der er stadig masser af relevante projekter at tage fat i.

 

Mange tak til Sejer og held og lykke!

4.     Referatet fra mødet den 20. oktober 2014 v/formandskabet

Referatet var godkendt på forhånd med de tilføjede bemærkninger/rettelser.

5.     Nyt om kommunikationsplanen for rådet

Mette Vejstrup orienterede om de initiativer, Charlotte Toft-Petersen fra Kommunikationsafdelingen har foreslået, efter mødet den 20. oktober. Rådet havde enkelte forslag til ændringer. Desuden blev det besluttet, at alle patient- og pårørendemedlemmer skal have et visitkort. Sekretariatet følger op.

 

6.     Forslag om flere initiativer vedr. rådets fokusområde om supplerende / alternativ behandling – oplægsholder og hjemmeside v/formandskabet og Mette

 

For at sikre en bred dækning af rådets fokusområde ”Komplementær, alternativ behandling” (”kært barn osv..”) har vi inviteret læge Carsten Vagn Hansen til at deltage på mødet den 2. februar. Hjemmesidens indhold om emnet tager sekretariatet fat på sammen med Kommunikationsafdelingen efter nytår.

 

7.     Anvendelse af Åbenhedsprisen v/Helle Adolfsen

De to studieture vil foregå i 2015, og der er planlagt møder til forberedelse. Camilla Havsteen og Annemarie Bangsgaard er bl.a. med til at tilrettelægge det faglige indhold.

Oprettelse af fond: Vi kan oprette en fond, som ønsket. Vi skal bare beskrive, hvad fondens sigte er.

Arrangement med Geo: Blev drøftet på formødet med formanden, men vi fik det ikke med her.

Oplæg om frivillighedsstrategi: Helle A orienterede om sygehus Lillebælts nye frivillighedsstrategi. (Region Syddanmark har også en for hele regionen.) Frivillige kan være med til at styrke ”patientens/ den pårørendes stemme” på sygehuset, så vi sammen kan skabe forbedringer i patienters og pårørendes møde med sundhedsvæsenet. Helle ridsede de mange mulige samarbejdsflader mellem sygehus og frivillige op, og der var stor opbakning til at arbejde videre ad denne vej fra rådets side.

Lige nu ønsker både forskningsrådet og det nyoprettede kræftcenter ”Center for fælles beslutningstagning” (forskningsbaseret kombineret med praksis) sig en patient som medlem. Gerda Videbech og Birgit meldte sig begge som interesserede. Hvis flere fra rådet ønsker at deltage, bedes de melde tilbage til Mette mandag den 5. januar, hvorefter pladserne besættes.

Udkast til frivillighedsstrategi for Sygehus Lillebælt er vedlagt til orientering for de særligt interesserede.

8.     Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

·         Fra mødet den 10/12 i styregruppen for kræftområdet V/Tom: Tom orienterede kort: Spændende at være med i dette forum også. Et forum hvor man følger op på mange initiativer – også fx Klædt på til kræft.

·         Klædt på til kræft v/ Willy: Willy og Camilla Havsteen orienterede. Der er enighed om, at initiativet er rigtigt, og at man gerne ser flere deltagere. Formen får ros og især deltagelse af præst og psykolog nævnes som særlig værdifuldt. Afdelingen har ideer til yderligere initiativer, som Willy også er involveret i. Måske kan de praktiserende læger også inddrages? Camilla sikrer opfølgning.

·         Diæter til formænd v / Helle A: Som nævnt i referatet fra mødet den 20. oktober er der taget hånd om dette i form af et engangsbeløb som en anerkendelse til formændene for det store stykke arbejde, de har lagt i at starte rådet op. Sekretariatet følger op på en nem måde at få refunderet transport på, for de medlemmer, der har udgifter til det. Mere om det på næste møde. I øvrigt gav flere medlemmer udtryk for, at det ikke er penge, der driver sagen, og at de syntes, det var en fin løsning.

 

9.     Eventuelt

Intet.

 

10.  Fotografering af rådet v/fotograf Charlotte Dahl

Done! 


Siden er sidst opdateret 26-02-2015.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt