Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 26. oktober 2015

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:  Mandag den 26. oktober 2015 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jerry Zentio, Jytte Søndervang Pedersen, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen
Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen


1. Velkommen og status på medlemmer v/formanden


Herunder velkommen til nyt medlem, Jerry Zentio


2. Orientering om tarmscreeningsprogrammet og den nye operationsrobot oplæg v/ledende overlæge, Hans Rahr, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling (45 minutter)


3. Kort uddybning af Udviklingsrådets ønske om et medlem fra PPR v/formand for Udviklingsrådet, Sidse Petersen


4. Referat fra mødet den 31. august 2015 v/formanden


5. En sygdomshistorie v/et medlem


6. Ønskede nye samarbejder med rådet

 

  • Oplæg om PPR i Region Midtjylland den 29/10 v/Mona og Willy
  • Anonym henvendelse fra borger til drøftelse i rådet (vedhæftet) v/Helle A

 

7. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

 

  • Fra møde i kræftstyregruppen (aldersspredning mm.) v/formanden
  • Klædt på til kræft v/ Willy
  • Opfølgning på oplæg (udsendt med referatet til den 31/8): Ud fra hvilke kriterier skal Onkologisk Ambulatorium bedømmes – set fra patient-/pårørendeperspektiv?” v/Camilla
  • Komplementær, støttende behandling v/Helle A
  • Andet her fra medlemmerne?


8. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 01-04-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt