Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden mandag den 29. februar

Møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:  Mandag den 29. februar 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jerry Zentio, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen. Som gæster: Belinda Hansen og Karina Jensen, Kvalitetsafd., Nykøbing F Sygehus, Region Sjælland

Afbud: Ejler Ejlersen, Thomas Skjødt, Jytte Søndervang Pedersen
Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen


1. Velkommen og referat fra mødet den 21. december 2015 (vedhæftet) v/formanden (5 minutter)


2. En sygdomshistorie v/en pårørende(15 minutter)


3. Fremtidssikring af PPR – herunder

  • Status på formands- og næstformandsposterne. Interessede?
  • Diskussion af mulighederne for ”løbende udskiftning”, rådgivning af sygehuset fra tidligere medlemmer af PPR mm. v/formanden. 2 bilag: Forretningsorden og arbejds- og ansvarsområder (15 minutter)


4. Henvendelse til PPR fra en pårørende i Horsens. Drøftelse af forløbet omkring hendes mands sygdom. Hvad kan vi lære af det? (vedhæftet) v/Helle A (15 minutter)


5. Henvendelse fra Kolding Kommune: projekt om pårørendesamtaler (vedhæftet) v/Mette (10 minutter)


6. Kl. 14.00 Hvordan arbejder vi med kostvejledning i forbindelse med kræft? Oplæg v/klinisk diætist Helle Marie Dahl Povlsen, Medicinsk endokrinologisk ambulatorium (30 minutter)


7. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter (15 minutter)
Møder og arrangementer, medlemmerne har deltaget i for PPR, siden sidst
 

8. Ønskede nye samarbejder med rådet (5 minutter)

  • Workshop i Odense d. 16/3 om digitale muligheder for at understøtte et forløb, Syddansk Sundhedsinnovation (se mail)
  • Dialog med brugerrådet i Sygehus Sønderjylland den 24. maj (Mette og Tom inviteret)

 

9. Eventuelt
Kl. 15.00 – 15.15: Pause

 

Kl. 15.15 – 16.15: Miniworkshop for patient- og pårørendemedlemmerne om komplementær støttende behandling. Tanken er at komme et skridt videre i forhold til, hvilke tilbud sygehuset skal rumme fremover set fra patient- og pårørendemedlemmernes perspektiv. HR Chef på Sygehus Lillebælt, Bente Høyer, styrer workshoppens forløb. Deltagerne møder bare op med egne ønsker og ideer.


Siden er sidst opdateret 01-04-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt