Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag den 13. juni 2016

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 13. juni 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 • Birgit Legarth, patient
 • Camilla Havsteen, oversygeplejerske
 • Erik Seyer-Hansen, patient
 • Gerda Volkmann, pårørende
 • Gurli Jacobsen, pårørende
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jakob Møller, overlæge
 • Jerry Zentio, patient
 • Lars Henrik Jensen, overlæge
 • Mona Petersen, patient
 • Per Lindum, patient
 • Peter Borup Sørensen, Kræftens Bekæmpelse
 • Tom Jerwiarz, pårørende, formand
 • Ulla Hut, pårørende
 • Willy Mathiesen, patient

Afbud: Ejler Ejlersen, Helle Gangelhof, Jens Peter Haurum, Thomas Skjødt, Trine Læssø
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen


1.  Velkommen og præsentation af rådets medlemmer v/formanden
Her også særligt velkommen til regionschef Peter Borup Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, og
overlæge Jakob Møller fra Røntgenafdelingen. Jakob deltager i mødet i stedet for Thomas, og det vil han gøre fremover, hvis Thomas er forhindret.

 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 18. april
Referatet var godkendt på forhånd, og der var ikke yderligere tilføjelser.

 

3. En sygdomshistorie v/et medlem og Jakob Møller
Overlæge Jakob Møller fra Røntgenafdelingen fulgte op på NN´s historie fra mødet i april. Sygdomshistorien omhandlede et forløb, der blev oplevet som dårligt, blandt andet på grund af fejl i kommunikationen fra sygehusets side og især en meget lang ventetid på prøvesvar. Det er meget beklageligt, at NN ikke har følt sig i gode hænder under det beskrevne forløb. Det gode, der trods alt kan komme ud af det, er dog, at forløbet kan gøre os klogere. 

Røntgenafdelingen har rettet op på en procedure vedr. blodfortyndende medicin, som var med til at sinke prøvesvaret med op til 4 dage. Herudover er udtagningen og analysen af prøven – hvis man ser på det antal dage, der går med forskellige procedurer – faktisk nærmest eksemplarisk hurtig og vellykket. Rådet hæftede sig ved det paradoksale i, at patienten oplever et dårligt forløb, der ”på papiret” eller rent teknisk må siges at være virkelig godt. Det giver stof til eftertanke!

 

Rådet drøftede sagen og kom bl.a. ind på følgende:

 • Forløbets gang igennem fx Palliativt Team og Diagnostisk Center. Kan man ikke gå mere direkte til sagen? Svar: Der findes ikke et fastlagt forløb for patienter med kendt cancer, hvor der er mistanke om tilbagefald som i NN’s tilfælde. Skal vi have det? Det er en svær nød at knække, for intet tyder på tilbagefald til den kendte cancer, og derfor starter man principielt forfra, og så er den rigtige vej via Diagnostisk Center (Per, Jakob, Henrik)
 • Skal vi måske have tider stående åbne til at rette op på prøver, ”der går galt”, så forløb ikke sinkes unødigt? (Jakob)
 • Det handler om kommunikation! Det er nøgleordet her (Helle T)
 • Ja – og om proces, samarbejde og tid:
 • Vi SKAL tænke i tempo – ventetid er ulidelig
 • Godt at proceduren vedr. blodfortyndende er ændret nu
 • Vi skal kommunikere klart, at ventetid nogle gange er forberedende tid
 • Mange aktører har spillet godt sammen her, men det er ikke synligt for patienten, der måske tænker, ”hvad laver de?” – det skal vi gøre bedre (Helle A)
 • Kan der være een fagperson, der har hånd i hanke med hele forløbet? Når der er det, lykkes meget, er vores erfaring (Ulla)
 • Husk at følge op i afdelingen på, at en sygeplejerske flere gange kommunikerer meget upræcist i forhold til, hvad NN skal undersøges for inden for samme konsultation. Det skaber stor utryghed (Mette)

 

4. Status og drøftelse – henvendelse til PPR fra en patient vedr. behandlingsforløb på sygehuset v/Helle A
Helle A gennemgik kort henvendelsen, som hun gerne havde set komme ind til sygehuset via det eksisterende klagesystem i stedet for via PPR. ”Det er som om, brevet ikke er lagt i den helt rigtige postkasse.” Dette ufortalt, tager sygehuset selvfølgelig alle henvendelser alvorligt, og klager er på mange måder ”guld”, vi kan blive meget klogere af. Henvendelsen er behandlet gennem klagesystemet nu og får også svar fra PPR via Mette. Men hvad er rådets kommentarer?:

 • Godt med konkrete eksempler på bordet (Per)
 • Hvor er den fælles beslutningstagning i dette forløb? Den havde løst meget (Helle T, Peter)
 • Personen virker meget vred og har tydeligvis brug for at tale med nogen. Godt det er sket (Mona)
 • ”Før udleverede vi papir til patienterne vedr. risici ved behandlinger, som vi så altid kunne henvise til. Nu prøver vi at vende det om, for vi skal ikke undgå klager – vi skal undgå, at dette sker. Onkologisk Afdeling er forsøgsafdeling her, men vi har noget at lære, det er en ny arbejdsmåde”. ”Vi skal alle lære – også patienterne – men det er den rigtige vej at gå” (Henrik, Camilla)
 • Forventningsafstemning er alt! (Helle A)
 • Der vil nok blive ved med at være noget at forbedre, så længe der er patienter på sygehuset (Birgit)

 

5. ”Værd at vide” – et fakta-ark om PPR v/Tom
Arket kan anvendes af alle medlemmer af PPR til at udlevere til interesserede og blev udviklet hen over en weekend af Tom og Mette i forbindelse med et besøg i Sygehus Sønderjylland. Det fungerede fint, og arket kan opdateres løbende. Peter takkede under dette punkt for, at vi fra PPR er i dialog med andre sygehuse og regioner, der gerne vil arbejde ad samme vej som PPR. ”I Kræftens Bekæmpelse vil vi gerne videre ud med råd som PPR, og I gør det lettere for os”.

 

5.a Pjece fra Organkirurgisk Afdeling – afdelingssygeplejerske Gitte Ostenfeldt Gee
Godt initiativ, som PPR er glad for at blive kontaktet om. Camilla videregiver rådets kommentarer til Gitte.

 

6. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter siden sidst

 

Møder og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR

 • Teaterworkshop med SDU, projekt Prometheus (Willy og Ulla deltog)
 • Paneldebat om patientforløb den 2/6 i Region Midt (Mona, Birgit)
 • Den Helende Have – fundraising mm (Erik – men Willy og Helle T er også involveret)
 • Workshop med talenter i Region Syddanmark – interview i plenum (Mona)
 • Møde den 24/5 med Sygehus Sønderjyllands brugerråd (Tom og Mette)
 • Møde den 1/6 om det nye PPR for Kolding Sygehus – erfaringsudveksling. (Birgit og Trine)
 • Dialog med ledere fra Filadelfia den 14/6 (Helle T)

 

7. Ønskede nye samarbejder med rådet

 • Invitation fra direktionen til at deltage i et engelsksproget foredrag den 1. juli kl. 12 – 13 på Vejle Sygehus. Oplægsholderen er Leonard L. Berry, der er professor i marketing fra Texas University og blandt andet tilknyttet Mayo Clinic, som er et sygehus, vi er meget inspireret af på Sygehus Lillebælt. Ulla og Birgit er tilmeldt.
 • Oplæg på NOCA-arrangement den 1/9 på Sygehus Lillebælt om ledelse v/Dorthe Crüger. Birgit og Mona er interesserede
 • PPR er medansøger på en ansøgning til Sundhedsstyrelsen vedr. alternativ behandling. Forskningsafdelingen ansøger sammen med Kræftens Bekæmpelse og måske andre patientforeninger. Vi afventer svar.

 

8. Eventuelt
Intet.


Siden er sidst opdateret 29-09-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt