Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat den 27. juni

Referat af møde den 27. juni 2016 i Patient- og Pårørenderådet for akutsygehuset i Kolding

 

Tidspunkt: Mandag den 27. juni 2016 kl. 14.00 – 16.00
Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 

 • Allan Truelsen, patient
 • Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinsk og Akutafdelingen
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Kim Houlind, professor, overlæge, Karkirurgisk Afdeling
 • Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgisk Afdeling
 • Pica Andersen, overradiograf, Røntgenafdelingen
 • Ritha Helweg, pårørende
 • Sidse Petersen, oversygeplejerske, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
 • Sten Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Tage Brinch, patient

Afbud: Mogens Pedersen, Per Lindum
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen og præsentation v/Helle Adolfsen
Helle bød velkommen til det første møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding: Det er et meget vigtigt forum, som vi har glædet os til at starte op, og derfor holder vi også mødet i dag, selv om vi stadig er ude at tale med og udvælge patient- og pårørendemedlemmer. Herefter en gensidig præsentationsrunde, der bl.a. rummede følgende:

 

 • Vi er alle – på givne tidspunkter i vores liv - patienter og pårørende, uanset om vi sidder her i rådet som ansatte eller patient-/pårørendemedlemmer.
 • Vi patienter vil gerne bidrage. Nogle gange er der brug for at få rettet op på noget, og så taler vi med personalet om det. Det vil vi også gøre her
 • Som pårørende bruger man mange timer på at ledsage, transportere, kommunikere og koordinere for den syge. Det gør man gerne, men det er også en stor opgave, og man ser meget
 • Ansatte medlemmer har erfaringer med systematisk samarbejde med patienter og pårørende fra mange forskellige tiltag og projekter i de enkelte afdelinger. Men vi forventer os meget af dette råd. Her bliver mulighed for at se, hvordan hele orkesteret spiller sammen og ikke kun med fokus på enkelte dele eller afdelinger
 • Der er påfaldende lidt forskning om samarbejdet med patienter og pårørende fra akutområdet sammenlignet med fx kræftområdet. Men vi er lidt i gang med det her i Kolding

 

2. Hvorfor et Patient- og Pårørenderåd for Akutsygehuset? Oplæg v/Helle Adolfsen
Et vigtigt udgangspunkt er: Alle her har erfaringer, der kan bruges bredt, for vi sidder her også som mennesker. Samtidig har vi forskellige roller i rådet, og på den måde er vi med til fra hver vores udkigspost at sikre, at forskellige stemmer bliver hørt, og at de ting, rådet vælger at tage op, hurtigt kan blive til virkelighed på sygehuset. Med PPR for akutområdet tilføjer vi en strategisk forankret dialog mellem patienter/pårørende og sygehuset.

Snart vil rådet være fuldt bemandet, og vi fra sygehuset og direktionen går til den opgave med ydmyghed. Vi har rigtig gode erfaringer fra et lignende råd for kræftområdet på Vejle Sygehus, der startede i 2012, og dem tager vi selvsagt med. Men samtidig er det vigtigt, at se Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset, som det, det er, nemlig helt nyt. Vi vil starte med emner, vi bliver enige om, er vigtige her, og i den forbindelse er intet for småt. Det bliver spændende at se, hvordan vi får fat om *den akutte patient’, som jo ofte er her kort, og så måske først igen om mange år eller aldrig mere.

 

Vi skal sammen skabe Patienternes Akutsygehus – og det skal vi gøre ved hjælp af vores egne erfaringer her i dette forum. Jeg sætter alle sejl til i forhold til den opgave.

 

 

3. Hvad skal rådet lave og hvordan? Fælles drøftelse
Med drøftelsen af de udsendte udkast til dokumenter sætter vi rammen for rådets arbejde. Der var generel tilslutning til forretningsorden, arbejds- og ansvarsområder og dokumentet om tavshedspligt. Mette retter til efter de kommentarer, der var, og sender nye udkast ud med dagsordenen til det næste møde sammen med et skema til opgørelse af kørselsudgifter for de medlemmer, der har udgifter til transport til møder og arrangementer i forbindelse med arbejdet i rådet. Herudover aftalte vi, at formand, næstformand og direktion er dem, der udtaler sig til pressen på rådets vegne (der har allerede været en del interesse).

 

Emner til næste og kommende møder:

 • Min sygdomshistorie’ – Ritha fortæller
 • Valg af formand og næstformand
 • Godkendelse af de aftalte dokumenter
 • Mad til patienterne: Den, der er, er lækker. Men der ikke altid nok til sengeafdelingerne, og andre kan have svært ved at få den rette kost (fx dialysepatienter). Det virker desuden ikke effektivt, at personalet tilsyneladende løber rundt mellem afdelinger for at finde mad. En repræsentant fra køkkenet inviteres med.
 • Patienter med kroniske lidelser og åben adgang til sygehuset i akutte (livstruende) situationer: Hvad er omfanget egentlig af den åbne adgang – som er meget vigtig for kroniske patienter – kan man lave en kortlægning? Mette følger op. Og er den sikret for de 65 nyretransplanterede patienter, der kommer til Kolding fra Fredericia i uge 48? Hanne følger op. Det er utrolig rart at få et kort med kontaktdata, når man har adgangen. Det bør udbredes.
 • Adgang til sygehuset udefra - aften, nat og lignende: Der er for let adgang til sygehuset på de tidspunkter, hvor der ikke er meget personale. Det mærker man som indlagt, når der går fremmede rundt. Det er ikke rart. Man føler sig ikke beskyttet. Vi ser på procedurerne for den såkaldte ’skalsikring’, og emnet kommer på i PPR.

 

4. Eventuelt
Fremtidige møder lægges kl. 14 – 16 på den første torsdag i en måned med seks faste møder årligt (dog ikke her i 2016, hvor det kan blive svært at finde lokaler mm.). Mette sender tidspunkter ud.

 

Nye medlemmer: Man må fortsat gerne hjælpe med at opfordre folk til at ansøge om medlemskab i PPR. Mette afholder samtaler, og PPR skal ende med at være bredt sammensat efter en del forskellige kriterier, så alle interesserede kan ikke forvente at få en plads.

 

God sommer til alle.

 


Siden er sidst opdateret 03-10-2016.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt