Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat den 2. november

Møde i Patient- og Pårørenderådet for Kolding Sygehus - Patienternes Akutsygehus

 

Tidspunkt: Onsdag den 2/11 2016 kl. 14.00 – 16.00
Sted: Ortopædkirurgisk konferencerum, Kolding Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

• Axel Svinth Junker, pårørende
• Bettina Schielder Bjerg, patient
• Bjarne Nielsen, patient
• Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinsk og Akutafdelingen
• Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
• Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgisk Afdeling
• Mogens Pedersen, patient
• Per Lindum, patient
• Pica Andersen, overradiograf, Røntgenafdelingen
• Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
• Tage Brinch, patient

Afbud: Allan Truelsen, Kim Houlind, Ritha Helweg, Sidse Petersen
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen v/formandskabet
Formændene v/Per bød velkommen til mødet: PPR for Akutsygehuset rummer både energi og vilje, og Per og Axel glæder sig til at bidrage til at rådet finder sin vej. Det er vigtigt at få fat i og flytte de store sten, så PPR ikke kun beskæftiger sig med mindre sager. Det skal vi finde formen for. Hvert møde starter med en sygdomshistorie, og det er et godt udgangspunkt, som lægger en menneskelig og empatisk bund og også kan rumme emner, vi kan arbejde videre med. (Læs evt. mere under punkt 4.)

2. En sygdomshistorie v/NN

NN fortalte om sit lange sygdomsforløb, der startede, da han var 19 år og netop havde afsluttet sin uddannelse. NN fik konstateret diabetes, som man den gang for 47 år siden ikke vidste meget om og forbandt med en levetid på max 35 år. Det var et chok! Dengang tog al behandling meget længere tid, – fx tog det 1 time at måle blodsukker – og det gjorde, at NN ikke kunne arbejde, men måtte passe sit helbred i stedet. NN har desværre siden også fået dårlige nyrer, og er i dag nyretransplanteret og lever med en insulinpumpe. Bortset fra det har NN et fantastisk liv og bruger meget tid som frivillig i Nyreforeningen. Det er en glæde at kunne hjælpe andre og vise dem, at en nyresygdom ikke er en dødsdom. Generelt er NN taknemmelig over den gode hjælp, han selv har fået gennem årene. Han hæfter sig især ved situationer, hvor en har taget sig ekstra tid til ham, og han har kunnet mærke et nærvær. Alle de utrolig vigtige og søde sygeplejersker, der har hjulpet på plads. Ikke desto mindre skal man som langtidspatient tælle de lyse timer – det er den eneste vej. Kommentarer var bl.a.:

 • Husk at værne om holdfølelsen på afdelingerne – den er vigtig (Tage)
 • Husk de pårørende, de vil gerne inddrages og kan tit hjælpe (Tage, Per)
 • I forhold til flytningen fra Fredericia – er der noget vi skal huske på? (Hanne). Svar: ’Ja, nærværet i forhold til patienterne, og også at smile folk på gangene. På et større sygehus som Kolding, kender vi jo ikke hinanden (Tage)
 • Det er vigtigt at tænde lyset i øjnene på folk. På et sygehus møder man ofte barske realiteter, men det behøver ikke at være svært at mødes på andre planer (Steen)

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 14/9
Referatet var på forhånd rettet til efter kommentar fra Hanne og Charlotte Ancker og blev godkendt.


4. Tanker og forslag vedr. ledelsen af rådets arbejde. Prioritering, rød tråd, arbejdsdeling mm. Oplæg og drøftelse v/formandskabet
Siden mødet i september har Axel mødtes med Helle Adolfsen og Økonomiafdelingen for at få føling med, hvordan tingene fungerer ’i maskinrummet’. Det har været meget givtigt! Axel fremlagde formandskabets overvejelser - der er mulighed for at skabe resultater ad forskellige kanaler:

 

 1. Ved at plukke de lavt hængende frugter. Det sker, ved at ledende personale fra sygehusets direktion og afdelinger deltager på møderne i PPR og formidler viden og ideer derfra. Det er den direkte og mest effektive form
 2. Ved at følge op på de andre input, der kommer til eller skabes på møderne i PPR. Til den brug medbragte Axel et oversigtsskema – en ’backlog’ – der kan hjælpe med at holde styr på, hvad vi har gang i, kan være udgangspunkt for prioriteringer og kan holde den røde tråd.
 3.  Ved at koble sig på ’Forbedringsteamet’, der i forvejen er i gang med projekter på Akutsygehuset. Hvis vi kan ’synkronisere os’ med noget af deres arbejde og omvendt, kan PPR også få stor gennemslagskraft ad den vej

PPR bakkede op om formandskabets ideer, og der var bred enighed om, at det er et givende forum, som der nok skal komme meget godt ud af. Tilføjet af Mette efter mødet: I forhold til fordeling af posterne som formand og næstformand (beskrevet i notatet ’Arbejds- og ansvarsområder’) ser Axel og Per sig i praksis som sidestillede formænd, der i tråd hermed begge er valgt for to år. Skulle der opstå en situation, hvor der er krav om fordeling af posterne, er det aftalt, at Axel er formand, og Per næstformand.

 

5. Er det muligt, at én læge har ansvaret for den samme patient gennem forløbet?
Punktet var foreslået af Bjarne, der mange gange har oplevet at få forskellige informationer fra forskellige læger. Det er virkelig frustrerende! Én læge ville være et tiltag, rigtig mange patienter og pårørende ville sætte pris på, og det fungerer andre steder. Hvad gør man her?

 • Vi er opmærksomme på ønsket, og der er landsdækkende initiativer i gang på feltet (Helle)
 • Vi vil det SÅ gerne som læger! Det er både lettere og meget mere tilfredsstillende for os også. Man kan gøre det i 80 – 90 % af tilfældene, og der er mange måder at arbejde med det på i planlægningen, som vi også bruger. Fx kan man give patienter tid til kontrol, når operatøren er på arbejde igen, i stedet for ’om 4 uger’ hos en anden læge. Man kan lægge stuegangen, når den samme læge har vagten mm. Mange – især dem der ligger her længere tid, har i øvrigt en kontaktsygeplejerske (Steen, Lotte)
 • Ja, lægerne vil det, og det er en vigtig drivkraft. I forhold til de kroniske patienter er vi ret langt, udfordringen ligger i sær i de korte indlæggelser og i lægernes overenskomst. Vi skal desuden blive meget bedre til at fortælle om, hvad der sker i tiden mellem møderne med patienten. Fx: ’Du ser mig ikke, men jeg hører om dig på middagskonferencen’ (Hanne).
 • Det kan være trættende at fortælle sin historie og blive spurgt om de samme ting mange gange som patient (Per, Mette). Dog er CPR-nummer meget vigtigt af sikkerhedshensyn (Pica)
 • Nogle gange kan patienter ikke huske, at de faktisk er set af en læge hver dag. I øvrigt er ordet ’stuegang’ ikke godt – det rummer ikke dialogen (Steen)
 • Studier af gode og virkelig gode virksomheder i USA har vist, at de bedste huskede også at have fokus på, hvad man aldrig må gøre som medarbejder. Ikke kun på hvad man skal (Axel)
 • ’Tak for den positive modtagelse af dette dagsordenspunkt. Det er en fornøjelse at opleve den glæde og vilje, der er her, i forhold til at nå hinanden og gøre tingene bedre. Det er faktisk rørende’ (Bjarne, Per).

 

6. Siden sidst – hvad er der sket?

 • Mad til patienterne: Helle er i dialog køkkenet, og der er ændringer på vej i forhold til menuernes sammensætning, mængden af bestemte typer af mad (fx kød), specialkost og mad til pårørende. Køkkenpersonalet er selv ude og se, hvordan det fungerer, ISS rydder blot af. Vi har forberedt madkonceptet med bl.a. brugergrupper, og troede det var godt. Men nu retter vi til. Mad er en del af behandlingen og et centralt element.
 • Adgang til sygehuset udefra: Der har ikke været rapporteret fejl eller mangler i forhold til den såkaldte ’skalsikring’ af sygehuset, og der kan kun åbnes for adgang via Receptionen eller Akutafdelingen. Lige nu arbejder vi dog med ambulanceportene, som har vist sig at være et problem. Desuden vil vi gerne kunne lukke sygehuset indefra. Det er også i gang (Mette, Hanne, Steen)
 • Hvordan får man hjælp ved ildebefindende på sygehusgrunden (men uden for selve sygehuset)? Svar: Man ringer 112. Det er det sikreste og hurtigste. Det kan virke mærkeligt, men 112 er vejen (Helle, Steen)
 • Status på medlemmer af PPR: Vi mangler 4 medlemmer for at være fuldtallige. Gerne pårørende og gerne kvinder. Sig til hvis I støder på egnede medlemmer, så taler jeg med dem (Mette)

 

7. Basisdokumenter til vedtagelse v/formandskabet

Forretningsorden, notat om arbejdsområder og erklæring om tavshedspligt blev vedtaget. Underskrevne tavshedserklæringer gives/sendes/mailes til Mette.

 

8. Eventuelt

 • Husk indvielse af det nye Kolding Sygehus 24/11 og medbring indbydelsen. PPR er særligt inviteret.
 • Oplysninger i e-journal – overvejelser omkring brug (Bettina). Punktet sættes på et kommende møde, så vi har god tid til at drøfte det.
   

Siden er sidst opdateret 20-04-2017.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt