Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat mandag den 30. januar 2017

Tidspunkt: Mandag den 30. januar 2017 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Kræftpatienternes Hus, Vejle
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

• Birgit Legarth, patient
• Birgitte Olsen, rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse
• Erik Seyer-Hansen, patient
• Gurli Jacobsen, pårørende
• Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
• Helle Gangelhof, oversygeplejerske, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
• Helle Tirsgaard, patient
• Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk Afdeling
• Mona Petersen, patient
• Per Lindum, patient
• Tom Jerwiarz, pårørende, formand
• Ulla Hut, pårørende
• Willy Mathiesen, patient

Afbud: Ejler Ejlersen, Camilla Havsteen, Jakob Møller
Referat: Birgitte Beck Larsen/Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen og præsentation
Helle Adolfsen bød velkommen til mødet og informerede om, at rådet har fået et nyt medlem, overlæge Jakob Møller fra Røntgenafdelingen, som træder ind i stedet for Thomas Skjødt. Der skal lyde en stor tak til Thomas for hans bidrag til rådet, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Jakob. Herefter en præsentationsrunde.

 

2.  Oplæg og drøftelse om de ressourcesvage kræftpatienter. Hvad er deres behov, og hvad kan  vi på sygehuset gøre for at støtte dem?
Helle Adolfsen bød velkommen til Trine, som er gadesygeplejerske i Vejle. Trine er ny i Vejle, men har været sygeplejerske i 20 år. Hun har arbejdet 10 år som kræftsygeplejerske på onkologiske og hæmatologiske afdelinger og har ligeledes erfaring fra akutafdelinger og fra Kriminalforsorgen. Senest har hun arbejdet med misbrug som gadesygeplejerske i Odense.

I Vejle har Trine fortrinsvis kontakt til alkoholikere og stofmisbrugere. Kontakterne skabes via Kirkens  Korshær, Parasollen og forskellige bosteder i Vejle by. Hendes primære opgave er at skabe relation til de udsatte og hjælpe med at bygge bro mellem dem og systemet. Arbejdsopgaverne består blandt i at tage med de udsatte til lægen, at sørge for at de får en tid hos lægen, og at de møder op til undersøgelser. Desuden har hun undervist i genoplivning på gaden og stikhygiejne.

For at skabe synlighed omkring Trine, har Vejle Kommune sørget for, at der er blevet skrevet artikler om hende, hun er blevet introduceret til praktiserende læger og har været rundt på sengeafdelingerne i Vejle. Herudover videreformidles det også fra mund til mund. Hvis man har behov for at komme i kontakt med hende, er hendes kontaktoplysninger: Trine Halle, Opsøgende gade- og socialsygeplejerske, Vejle Misbrugscenter, Sønderbrogade 40-42, 7100 Vejle. Mobil: 2476 6510. E-mail: trcha@vejle.dkwww.vejle.dk

Trine opfordrede til, at man skal tage fat i hende, hvis man står overfor en patient, der ikke er mødt op. Afdelingerne er allerede gode til at kontakte hende, når de har haft patienter inde, som hun skal holde øje med efter udskrivning. Det er vigtigt at gøre alle afdelinger opmærksomme på Trine og hendes rolle. Hun kommer meget gerne ud på de enkelte afdelinger og fortæller om sit arbejde, og hvordan hun kan hjælpe. Hendes telefon er altid åben, så man kan lægge en besked. Trine inviteres igen om et år (Birgitte følger op). Hun vender også tilbage til os/Vejle Sygehus, hvis hun oplever ting, hvor vi kan være bedre til at hjælpe de udsatte.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2016
Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

4. Nyt navn til ”Klædt på til kræft” v/Camilla
Styregruppen har foreslået 3 navne, og Camilla ville gerne have rådets input. Rådet gik ind for følgende navne, som der kan vælges imellem:

 • ”Hjælp, jeg har fået kræft”
 •  ”Klædt på til kræft” skal vedblive og i stedet skal teksten i pjecen omskrives
 •  ”Kræft, hvad gør jeg nu”
 •  ”Kræft – og hvad så…”

Patienter og pårørende bliver gjort opmærksomme på tilbuddet ved første behandling, og der er ligeledes lavet en plakat, som skal hænges op rundt i afdelingerne (Camilla følger op).

 

5. Status på komplementær, støttende behandling. Hvordan går det? 
Der har været stor aktivitet omkring folderne, og emnet har været med i medarbejderbladet ”Journalen”. Lars Henrik har været interviewet omkring komplementær behandling i flere fagblade. I Journalen er der interviews med medarbejdere, der synes, det er en god idé, og med medarbejdere, der ikke synes, at det er en god idé. Det er vigtigt at få skildret begge synspunkter. Emnet kan være grænseoverskridende for nogle klinikere, men det er en god anledning til at få en dybere samtale med patienterne. Vi inviterer til en åbenhed, og vi lytter til, hvad patienterne er optaget af.

 

For at skabe mere synlighed blev det aftalt, at brochurerne skal ligge i Kræftpatienternes Hus, og det er ligeledes vigtigt at komme ud i afdelingerne. Det kunne være på afdelingsmøder og konferencer. Det kunne også være en mulighed at lave en kort video, der kan køre på skærme i de enkelte afdelinger. Mette følger op og holder PPR løbende orienteret.

 

6. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

Møder, projekter og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR, siden sidst:

 • Fokusgruppe om optagelse af lægesamtaler med Maiken Wolderslund.
 • Artikel i Dagbladet Politiken omkring skyld og tro (Helle T.)
 • Artikel i Fagbladet Sygeplejersken (Tom)
 • Video om Sygehus Lillebælt er i gang med at blive lavet (Mona)


Ønskede nye samarbejder med rådet:

 • Jette Ammentorp deltager på mødet til maj vedr. mere samarbejde
 • Rådet inviteres til åbningen af Center for Patientkommunikation
 • Hæmatologisk afdeling: Der afventes feedback på folder


7. Valg af formand
Det blev vedtaget, at Tom fortsætter som formand i 2017. I 2018 vil Tom hjælpe en ny formand ind i arbejdsopgaverne.

Forretningsudvalget skal mødes og fordele posterne imellem sig for 2017.

Der vil blive kigget på forretningsorden med mere, og dokumenterne vil blive opdateret.

 

8. Flytning af mødet den 27. marts
Det kommende møde bliver flyttet fra marts til den 8. maj grundet en inspirationstur til USA, som flere af medlemmerne skal med på.

 

9. Eventuelt
Der var ikke kommentarer til punktet.
 


Siden er sidst opdateret 29-06-2017.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt