Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 2. oktober 2017

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus
 

Tidspunkt:   Mandag den 2. oktober 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:           Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

·         Birgit Legarth, patient

·         Birgitte Olsen, Kræftens Bekæmpelse (KB)

·         Camilla Havsteen, oversygeplejerske Onkologisk Afdeling

·         Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør

·         Helle Gangelhof, oversygeplejerske Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

·         Helle Tirsgaard, patient

·         Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgen og Scanning

·         Mette Fogh Skouboe, patient

·         Mona Petersen, patient

·         Poul Fogh-Andersen, pårørende

·         Tom Jerwiarz, pårørende, formand

·         Ulla Hut, pårørende

·         Willy Mathiesen, patient
 

Afbud:         Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Lars Henrik Jensen, Per Lindum

Referat:       Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.     Velkommen

Tom Jerwiarz bød velkommen til mødet.

2.     Godkendelse af referat fra mødet den 28. august 2017

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.     En sygdomshistorie og dialog om sygdomshistorierne v/NN

NN er nu kræftfri på fjerde år og har det godt. Dog har hun en dårlig arm som følge af fjernelse af lymfekirtler i forbindelse med operationen. NN har prøvet forskellige ting for at få flere kræfter i armen og reducere trykket i den: Hun går til fitness hver anden dag og har i samarbejde med fysioterapeuterne prøvet bl.a. ’deep oscillation therapy’ og en såkaldt ’lymfepresse’. Lymfepressen har en rigtig god og lindrende effekt, og derfor har NN søgt kommunen om at få en bevilget. Hun bruger den en time hver dag – fx når hun ser tv. Det er vigtigt at få spredt viden om disse hjælpemidler, der kan gøre en stor forskel i hverdagen for den enkelte

NN har kun få kontroller tilbage på sygehuset og føler sig i det hele taget meget heldig: Hun havde en forstående arbejdsgiver og har haft et fint forløb i sin sygdom, alt taget i betragtning. ’Krop og kræft’ var for øvrigt et godt tilbud, som hun kun kan rose.

4.     Forbedring af parkerings- og trafikforhold i Vejle v/Helle A

Helle orienterede om, at der er ved at blive taget jordbundsprøver til et nyt P Hus nede på den nuværende parkeringsplads ved krydset Horsensvej / Skyttehusgade. P Huset får ca. 200 pladser. Det bliver bygget hurtigst muligt – med lidt held i løbet af et til halvandet år. Helle T bemærkede apropos parkering, at hun flere gange har oplevet, der holder håndværkere på handicappladserne ved Lungemedicinsk Ambulatorium. Det er ikke godt, når man som dårligt gående har brug for dem! Mette V følger op..

Under dette punkt orienterede Helle A også om

 • En aktuel ombygning på Hjertemedicinsk Afdeling, hvor der oprettes flere enestuer
 • Projektet om Den helende Have, som sygehuset fortsat søger om penge til

5.     Status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

 • Klædt på til kræft: Willy orienterede om, at der fortsat er vældig tilfredse deltagere, men at der gerne måtte være flere. Man overvejer at forsøge sig med aftenmøder. Helle A: ’Sygehusets kommunikationsafdeling vil gerne hjælpe på vej med kommunikation om projektet – nyheden kunne måske være aftenmødet, og der er gode historier at tage udgangspunkt i.’
   

 • Komplementær, støttende behandling: Helle G fortalte, at det går stille og roligt i forhold til dialogen med patienter om dette og de udleverede foldere. Organkirurgisk Afdeling har gennem tiden også en vis erfaring med emnet – især i forhold til brystkræftpatienter, der typisk er meget aktive på det felt. Organkirurgisk udbyder også akupunktur mod kvalme, og af samme grund er personalet opmærksomme på emnet. Her var vi også inde på medicinsk cannabis, som benyttes af en del kræftpatienter så vidt vides. Man kan evt. orientere sig yderligere på www.cannabisdanmark.dk og hos Mette S.
   

 • Oplæg om komplementær behandling den 26/9 i Kræftpatienternes Hus v/Lars Henrik og Mona. Det var et meget velbesøgt og vellykket arrangement med 50 besøgende og stor spørgelyst. Succesen gentages snart hos KB i Varde.
   

 • ”Patienttopmøde” i Roskilde den 14. september (Ulla, Willy; Tom, Mona, Birgit). Mødet forløb fint, og der var stor aktivitet ved PPR’s bord, hvor der var gode materialer og foldere om komplementær behandling, der gik som varmt brød. Topmødet kommer til Vejle i 2018 - det glæder vi os til! Dato og sted skal fastlægges hurtigst muligt – Mette V ser på det. Emnet kommer på som fast punkt på dagsordenen, og vi nedsætter en arbejdsgruppe. Hvis man gerne vi være med i den, kan man kontakte Mette V. (Tom har meldt sig.)
   

 • Dialog og rådgivning om komplementær, alternativ behandling (KAB). (Sara Seerup Laursen og Helle Johannesen fra SDU). Siden sidst er foldere kommet ud i Onkologisk Ambulatorium. Man følger op med en spørgeskemaundersøgelse sidst på året, og projektets samlede afrapportering kommer foråret 2018. Link til projektets hjemmeside er her.
   

 • Tysk-dansk patientworkshop – styrke patienter (Prometheus v/Antje-Franziska Knauf). Workshoppen gik godt. Se lille film om den via dette link: http://prometheus.care/patient-workshop-2017.html.Nu er man i gang med at:
  • Planlægge en workshop med danske og tyske læger sammen med den tyske lægeforening om kommunikationen mellem læge og patient
  • Udvikle et redskab, der kan hjælpe patienter til at tage spørgsmål om med lægen
  • Etablere samarbejde med en tysk patient, der har gode kontakter til andre tyske patienter
    
 • Workshop om lydoptagelse af patientsamtale (Maiken Wolderslund): Pga. sygdom er der ikke nyt.
   
 • Projekt ældre med skrøbelighedsbrud (Charlotte Abrahamsen, Akutsygehuset i Kolding): Projektet er endeligt beskrevet med hjælp fra samtalen med medlemmer fra PPR. Charlotte søger nu midler og håber at kunne starte forskningsprojektet op den 1/1 2018
   
 • Jens Arentsens film om Sygehus Lillebælt: Den færdige film kan ses via dette link:https://vimeo.com/232795649 .Herudover findes der film med personlige fortællinger – bl.a. fra Mona og Gurli. Hvis man har ideer til, hvordan filmene kan bruges (udover på sygehusets hjemmeside), må man gerne sige til.
   
 • Restbeløb fra Åbenhedsprisen: Der var enighed om at bruge de resterende 25.000 kr. i forbindelse med patienttopmødet i Vejle i 2018

        Kommende:

 • Brugerrådet på Sygehus Sønderjylland. Mona har fået plads der.
 • Nanna Cornelius (KB), interview den 31/10 om alternative behandling: Mette S og Mona deltager
 • Vejle Symposiet den 7. december.

6.     Eventuelt

 • Styregruppe for udvikling af beslutningshjælp i forbindelse med behandling for kræft i æggestokkene. Mette S sidder i gruppen og har store forventninger til arbejdet med at udvikle et redskab. Håber det opnår finansiering.

7.     Familiesamtaler i Onkologisk Afdeling v/Bodil Winther og Maria Aas Møller

Bodil og Maria orienterede. Deres slides er vedhæftet referatet. Birgitte fortalte, at KB også har familiesamtaler – ’det er som om, tiden er moden til dem’.

Næste møde den 11. december: Gitte Gee fra Organkirurgisk Afdeling vil fortælle om samtaler i forbindelse med slutfasen af sygdomme - når der ikke er flere muligheder for aktiv behandling. I øvrigt har PPR 5 års jubilæum. Det og julen fejrer vi sammen med direktionen i mødets sidste del.

 


Siden er sidst opdateret 22-02-2018.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt