Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat 11.december 2017

Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus
 

Tidspunkt:   Mandag den 11. december 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:           Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

 • Camilla Havsteen, oversygeplejerske Onkologisk Afdeling
 • Ejler Ejlersen, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling
 • Erik Seyer-Hansen, patient
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Helle Gangelhof, oversygeplejerske Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling
 • Helle Tirsgaard, patient
 • Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgen og Scanning
 • Lars Henrik Jensen, overlæge, Onkologisk afdeling
 • Mette Fogh Skouboe, patient
 • Mona Petersen, patient
 • Poul Fogh-Andersen, pårørende
 • Tom Jerwiarz, pårørende, formand
 • Ulla Hut, pårørende
 • Willy Mathiesen, patient

Afbud:         Birgit Legarth, Birgitte Olsen, Per Lindum

Referat:       Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.     Velkommen

Tom Jerwiarz bød velkommen til mødet.

2.     Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2017

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.     Samtaler i forbindelse med slutfasen af sygdomme.

Oplæg v/afdelingssygeplejerske Gitte Ostenfeldt Gee, Organkirurgisk Afdeling.

Gitte fortalte især om de indledende samtaler, afdelingen holder med patienter og pårørende, der får åben indlæggelse i afdelingen og er såkaldt ’terminalerklærede’ – dvs. i den fase af sygdom, hvor man har fokus på palliation frem for helbredende behandling. Afdelingen har holdt ca. 100 i år og har fået rigtig god feedback på samtalerne. Se mere om dem i den vedhæftede fil. Den efterfølgende dialog handlede især om:

 • Hvor vigtig kontakten til egen læge er gennem et langt sygdomsforløb – det er dog samtidig meget forskelligt, hvordan praktiserende læger og de enkelte patienter/ pårørende arrangerer sig (Tom, Helle A)  
 • At alle patienter/pårørende, og ikke kun dem, der ikke har været på afdelingen tidligere, kunne tilbydes en samtale, da meget kan ændre sig hurtigt i sidste del af en sygdom, og behovene derfor med fordel kunne blive talt i gennem under alle omstændigheder (Helle T, Camilla, Mette F.S.)

4.     Beslutningsstøtteværktøj for kvinder med brystkræft.

Oplæg v/projektleder Karina Olling, Center for Fælles Beslutningstagning

Karina orienterede om centerets arbejde og især om et nyt beslutningsstøtteværktøj til kvinder med brystkræft, som PPR på forskellig vis har givet input til via deltagelse i centerets boards mm (Erik, Mona og Mette F. S). Værktøjet bliver brugt i pilotprojekt nu, og det enkelte sygdomsforløb afgør, hvor omfattende værktøjet er, Centeret udvikler prototyper og skabeloner, der kan bruges både bredt og smalt (i enkelte diagnoser). Læs mere i den vedhæftede fil. Dialogen herefter handlede bl.a. om: 

 • Det værdifulde i at holde fast i samtaler og papir (kort) fremfor elektronisk kontakt gennem fx app’s  
 • Kan man bibeholde kontakten til sygehuset, hvis man vælger behandling helt fra? Ja det kan man – der er altid en vej tilbage. Man bør dog samtidig være opmærksom på, at det ikke altid er en fordel at blive fulgt af sygehuset (Mette F.S: Helle G, Lars Henrik)
 • Det faktum at nogle patienter ønsker behandling eller undersøgelse, der set med sundhedspersonalets øjne ikke er strengt nødvendig. Der bør altid være en afvejning af risici (Erik, Ulla, Jakob)
 • Mange ved ikke, hvorfor de kommer til fx en scanning, og det er et problem. Måske skulle PPR opfordre til, at sygehuset arbejder på, at alle skal vide, hvorfor de går ind til en undersøgelse (Mona, Lars Henrik)
 • Beslutningsstøtteværktøjer ska kun bruges til vigtige valg

5.     Erfa-møde / Patienttopmøde i efteråret 2018 v/Tom

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helle A, Mette, Mona, Tom (formand) Ulla og Willy. Gruppen orienterer på de kommende møder om, hvad der er lavet siden sidst. Mette indkalder til et møde først i 2018.

6.     Status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

 • Klædt på til kræft, herunder kommunikationen udadtil. Gør vi nok?: Willy og Camilla orienterede om, at der fortsat er vældig tilfredse deltagere, men at der gerne måtte være flere. Onkologisk Afdeling er flyttet, og der skal findes et nyt godt sted til initiativet.
 • Komplementær, støttende behandling – hvordan går det?: Emnet breder sig i Danmark på mange måder, som det også ses af listerne over rådets aktiviteter i hvert referat. Vi har dog via Mette F.S. modtaget en klage fra en anonym patient, der ikke har følt sig imødekommet af en læge, selv om hun henviste til folderen ’ Det er helt fint med os’. Helle A. understregede, at åbenhed om emnet er en klar forventning, og at hun og Mads mødes 2/1 2018 om næste træk udbredelsen af dette budskab.’ Måske tager enkelte afstand, men vi arbejder med det, og vi VIL være imødekommende.’
 • Interview m Kræftens Bekæmpelse, Nanna Cornelius d. 31/10 v/Mette F og Mona
 • Temadag på Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 15/11 v/Tom
 • Oplæg på første møde i brugerrådet på Sydvestjysk Sygehus v/Mona
 • Første møde i brugerrådet på, Sygehus Sønderjylland v/Mona
 • Forbedringsworkshop i Onkologisk Afdeling v/Birgit
 • Go’ aften Danmark, Knæk Cancer,om komplementær, støttende behandling (Mona, Lars Henrik)
 • Oplæg hos KB i Vardeom komplementær, støttende behandling (Mona, Lars Henrik)
 • Oplæg på Hoved uddannelsesdagfor Sygehus Lillebælt (Mona)
 • Opfølgningsmøde med SDU om KABcancer (komplementær støttende) (Mona, Lars Henrik)
 • Gå-hjem-møde om involvering i forskning, Kompetencecenter for Patientoplevelser d. 29/11 v/Mette og Tom
 • Deltagelse i radioprogrammet ’Kejser’ på P1 om kosttilskud mm, v/Helle T
 • Vejle Symposiet om komplementær behandling d. 7/12 v/mange
 • Konference ’Mange sandheder om sundhed’ hos Mandag Morgen og Trygfonden 5/12, oplæg om rådets arbejde med komplementær, støttende behandling v/Helle A

7.     Eventuelt

Den 29/1 er der valg til formandsposten i PPR. Mona har meldt sig som kandidat. Andre interesserede bedes melde deres kandidatur til Mette V senest den 15/1.

Jakob og Tom har talt om mulighed for besøg på Røntgenafdelingen i forbindelse med et møde i PPR. Jakob vender tilbage.

Helle A: Vejle Sygehus er igen blevet udnævnt til Danmarks bedste kræfthospital af tidsskriftet Dagens Medicin. Det er vi meget stolte af, og det har PPR en væsentlig aktie i så mange tak for det.

8.     Julehygge

Mads Koch Hansen deltog, og PPR fejrede 5 års fødselsdag og ønskede hinanden glædelig jul.


Siden er sidst opdateret 22-02-2018.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt