Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat d. 6. april

Referat fra møde i Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus, Kolding 

Tidspunkt:   Onsdag den 6. april 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:           Ortopædkirurgisk Konferencelokale, Kolding Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Allan Truelsen, patiet
 • Axel Svinth Paraschiv Junker, pårørende (formand)
 • Bettina Schielder Bjerg, patient (næstformand)
 • Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinske sygdomme og Akutafdelingen
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Kim Houlind, ledende overlæge, Karkirurgi
 • Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgi
 • Mogens Pedersen, patient
 •  Pica Andersen, overradiograf, Røntgen og scanning
 • Sidse Petersen, oversygeplejerske, Kvindesygdomme og fødsler
 • Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgi
 • Tage Brinch, patient

Afbud:         Bjarne Nielsen, Ritha Helweg, Aase Gilling

Referat:       Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 
1. 
Velkommen v/formanden

Axel bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. februar 2017

Referaterne blev godkendt med bemærkning fra Pica om de nye afdelingsnavne. Mette retter til.
3. Valg af med-formand/næstformand
Bettina blev enstemmigt valgt, også med skriftlig opbakning fra Aase. Tillykke og mange tak til Bettina for at stille sig til rådighed! Axel og Bettina fordeler poster og ansvarsområder inden næste møde. Tage gjorde opmærksom på, at fordelingen skal foregå hurtigst muligt, så vi er på plads i forhold til forretningsordenen.
4. En sygdomshistorie
På foranledning af Axel havde vi besøg af en ’ekstern’ pårørende, NN, som havde indvilget i at videregive sine desværre ikke ret gode erfaringer med sin fars sygdomsforløb på Kolding Sygehus. NN’s far er 72 år, har haft et godt helbred, har levet et aktivt liv og har det efter omstændighederne godt nu.
Her følger NN’s fortælling:
’Tirsdag: Faren venter på Akutafdelingen - i første omgang 2,5 time - på at blive tilset af en læge, på trods af mistanke om blodprop i hjernen, som var formuleret af egen læge, der havde sendt ham direkte på sygehuset fra undersøgelse. En læge i Røntgen og Scanning svarer i surt, at han ’ikke har god tid’ som svar på en venlig konverserende bemærkning. Man vil herefter sende faren hjem, så han kan få ’ro’, men da han endnu ikke er tilset af en læge på Akutafdelingen, modsætter familien sig. Sygeplejersken, de er i kontakt med, virker sur og på ingen måde forstående. Da der er gået mange timer, spørger Anette, om faren kan få noget mad – han har glutenallergi. Her er svaret: ’Vi har ikke noget. Nu skal han op på Neurologisk Afdeling’. Da han kommer derop, er beskeden, at de ikke har bestilt glutenfrit, og at han derfor ikke kan få mad. Datteren må selv foreslå yoghurt og frugt.

Herefter går hele onsdagen på sygehuset, hvor der ikke sker noget (skulle have været scannet, men det forlyder, de ikke har tid). Familien er meget bekymret, da de kan se faren ikke har det godt.

Torsdag bliver han scannet og tager hjem med store smerter og grålig farve i ansigtet

Fredag venter familien på svar som lovet. Da de ikke har fået besked kl 15, får Anette via en bekendt, der er ansat på sygehuset, kontakt til en læge, der siger, faren ’nok har haft et slagtilfælde’ men i øvrigt ikke kan finde de rigtige papirer. Den bekendte omtaler i øvrigt Neurologisk Afdeling som et sted med et dårligt ry, hvilket ikke øger trygheden.

Mandag kl. 10 hos egen læge stilles diagnosen på baggrund af sygehusets undersøgelser: ’Du har haft en blodprop i hjernen.’

Gode råd/ bemærkninger fra NN:

 • Den modtagende læge skal også tage sig af de pårørende. Da de endelig mødte en, var indtrykket, at de ’skulle overstås’, at der blev begået fejl, og at han var ligeglad med faren og familien. ’Vi følte ikke noget nærvær, det er som om, det først kommer med diagnosen’
 • Det er ikke OK at ligge så længe uden vand eller mad, hvis man ikke får årsagen at vide
 • Sygeplejerskerne på Neurologisk Afdeling var søde og kunne ikke gøre for, Røntgen ikke havde tid. Men i øvrigt var Neurologisk Afdeling en ’forfærdelig oplevelse’
 • Egen læge opfordrer familien til at klage over forløbet, hvilket de endnu ikke har gjort
 • ’Vi ønsker ikke at komme på Kolding Sygehus fremover. Sådan er det desværre’

Helle: ’Jeg sidder tilbage både måbende, flov og ked af, den behandling Anette og hendes far har fået – både hvad angår det faglige indhold og attituden.’ Herefter havde PPR en længere drøftelse af familiens dårlige oplevelser og de åbenlyse fejl og manglende overholdelse af procedurer, der var sket undervejs i forløbet, både i forhold til kommunikationen med familien, forplejningen, den generelt ringe imødekommenhed og ventetiden på læger og røntgen/scanning. Der vil blive fulgt op på det hele, og Helle koordinerer dialog mellem de relevante parter og Anette. Vi drøftede også, hvordan PPR generelt kan forholde sig til ’eksterne’ sygdomshistorier som denne. De rummer værdifulde input til sygehuset og PPR, og vi skal finde en god proces, hvor der også bliver taget vare på den, der fortæller, og familien. Punktet sættes på til næste møde, så vi ved, hvad der er sket.

5. Opsamling fra mødet den 9/2

 • Den nye hovedindgang: Vi ansætter to personer, der hjælper med at få transportstole ind og ud. Der er etableret et ’skur’, stolene kan stå i uden for hovedindgangen. Allan: ’Det er godt, for der er problemer med stolenes placering i dag.’ Tage: ’Der mangler afmærkning på glasset, så man kan se, hvilke døre, der kan hvad. Hvad åbner?’
 • Den indvendige trappe op til næste plan er bygget om, så man bedre kan se trinene
 • Møbler, kunst og Tv’er til forhallen er bestilt og er fortsat på vej. Planterne er kommet (Helle)
 • IPads til hæmodialysepatienterne: Hanne har været i gang med en større undersøgelse – af forskellige tekniske årsager er der ikke så mange løsninger, sygehuset kan bruge. ’Det er op ad bakke og dyrt, men vi gør virkelig, hvad vi kan’. Tage gjorde opmærksom på, at der helst ikke må gå for lang tid, for patienterne mangler virkelig en løsning
 • Der er en ny løsning på vej for indretning/placering af blodprøvetagningen (Helle)
 • Helle oplyste, at butikkerne i forhallen har svært ved at løbe rundt. Flere gjorde her bl.a. opmærksom på, at forbuddet mod salg af hot dogs nok bidrager til nedgangen, og at det er en ret uforståelig beslutning, da det næppe er en hot dog, folk bliver syge af. Og hvorfor kan man så købe fx øl og vin? Helle oplyste, at baggrunden er hensyn til koordinering af sortimentet i de forskellige sygehuskiosker. Pica fortalte om et sygehus-supermarked, hun havde set i udlandet, hvor ansatte og patienter kunne bestille varer klar til afhentning, til når man skulle hjem. Måske kunne man tænke i den retning?

6. Kommunikation fra, til og om PPR for Akutsygehuset

Helle: Vi skal finde ud af, hvad PPR’s ønsker og behov er i forhold til kommunikation. Der er mange muligheder, og vores kommunikationsafdeling hjælper med at udarbejde materialer. Hvad er vigtigt?: Facebook, postkort til uddeling, mere hjemmeside etc. Vi var enige om, at dialog til og fra rådet er vigtig, også fordi den kan forebygge dårlige oplevelser og klager. Sten og Pica henledte opmærksomheden på de kort, der allerede er mange steder, hvor man kan give sin mening til kende. De kan også give input. Vedr. mail til PPR, har rådet allerede en mailadresse, men den bruges sjældent. Det er dog vigtigt, den er der, så mails ikke går direkte til enkelte medlemmer. Det går ikke ift. datasikkerhed. Der skal desuden findes en løsning ift., hvordan personalet let kan hjælpe patienter og pårørende i kontakt med PPR. Mette inviterer Kommunikationsafdelingen med til mødet i juni. Inden mødet udsendes der forslag, så vi har noget at tage udgangspunkt i på mødet.  

7. Aktiviteter og samarbejder med PPR. Siden sidst og på vej

 • Filmklip om Sygehus Lillebælt for Kommunikationsafdelingen (Bettina, Aase)
 • Medlem af Advisory Board for forskningsplanen ’Healing Health Communication’ (Axel)
 • Teaterworkshop den 5. april om eksistentiel kommunikation for Forskningsafdelingen (deltog nogen?)
 • Oplæg for lægerne på Børneafdelingen om PPR. (Bettina)

På vej: 

 • Fælles Medindflydelsesudvalg for Sygehus Lillebælt den 24/4 (Mette koordinerer deltagelse)
 •  Åbent Hus på Kolding Sygehus den 29/4 (Tage, Ritha, Mogens, Bettina, måske Allan)
 • Sygeplejesymposium d. 4/5 (Axel, Bettina)
 • Indvielse af Center for Patientkommunikation 2/5. Mette tjekker om indbydelser er sendt ud.

8. Hvordan måler man patienters tilfredshed med behandlingen? Kort om akutelle tal

Punktet skulle have været præsenteret af Kvalitetsafdelingen, der desværre måtte melde fra på grund af sygdom. Helle fortalte ud fra de vedhæftede slides: Hver afdeling gør hver for sig mange ting for at vide, hvordan patienter og pårørende er tilfredse med behandlingen. En gang om året bliver der dog på landsplan lavet en oversigt over tilfredsheden med udvalgte temaer. Den hedder den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (’LUP’). Det vigtigste målepunkt for os er den samlede patienttilfredshed, som stiger år for år – også på fordelingen mellem tilfredse og meget tilfredse patienter. Vi er glade for, så mange vil give deres mening til kende, og glade for den stigende tendens. Punktet sættes på igen på et senere møde, hvor Kvalitetsafdelingen gennemgår.

9. PPR’s huskeliste

Axel gennemgik kort listen, og det vil han gøre på møderne fremover. Den bliver udleveret i print på møderne og ikke udsendt.

10. Eventuelt

 • Axel: Sig gerne til fra mødets start, hvis I har noget til punktet Eventuelt.
 • Bettina: Børneafdelingen (afdelingsledelsen) stiller sig meget undrende over for, at de som de eneste ikke har repræsentanter i PPR. De bad mig tage det med til rådet. Helle: Jeg har drøftet det med dem. De er ikke de eneste, og alle afdelinger kan ikke være her, så bliver vi for mange ansatte. Direktionens holdning er, at Børneafdelingen lige nu er godt repræsenteret gennem Bettina og Axel. Men det er dejligt, der er rift om at sidde i PPR.
 • Allan vil gerne høre om, hvordan det går med hospitalsklovnene på akutsygehuset. Er de i fare for at blive sparet væk som på andre sygehuse? Hvis ja har Allan ide til hjælp der. Punktet sættes på. (Drøftet lige efter mødet.)

Siden er sidst opdateret 22-02-2018.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt