Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Referat d. 5. oktober

Referat fra møde i Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus, Kolding

Tidspunkt:   Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:            Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus

Deltagere:   Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Allan Truelsen
 • Axel Svinth Paraschiv Junker, pårørende (formand)
 • Bettina Schielder Bjerg, patient (næstformand)
 • Bjarne Nielsen, patient
 • Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinske sygdomme og Akutafdelingen
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgi
 • Marianne Toft Madsen, oversygeplejerske, Børneafdelingen (gæst)
 • Pica Andersen, ledende radiograf, Røntgen og Scanning
 • Ritha Helweg, pårørende
 • Sidse Petersen, oversygeplejerske, Kvindesygdomme og fødsler
 • Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgi,
 • Tage Brinch, patient

Afbud:       Aase Gilling, Kim Houlind, Mogens Pedersen

Referat:     Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.  Velkommen v/formanden

Axel bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2017

Referatet blev godkendt.

3. En sygdomshistorie v/NN

Aftalt: Hanne inviterer den tidligere omtalte patient med til mødet i PPR den 14. december.

Dagens sygdomshistorie var et klip med en pårørende, Gurli, der har fortalt sin historie til den film, Jens Arentsen er ved at lave for Sygehus Lillebælt. Man kan se filmen via følgende link: Portræt_Pårørende. (Vær opmærksom på at filmen og de øvrige materialer på linket ikke er frigivet fra sygehuset endnu og derfor skal behandles som fortroligt materiale. Dialogen derefter handlede blandt andet om,

 • Den store betydning patientforeningernes tilbud har for pårørende. Der kan dog være betydelige forskelle foreningerne imellem, og det kan være ærgerligt at tænke på, hvis man har brug for noget, man ikke kan få adgang til (Ritha, Tage)
 • Og igen: De pårørendes helt centrale rolle – ikke bare som ’ressourcer’ for systemet men som mennesker, der selv har brug for støtte i perioder
 • Dilemmaet omkring uenighed mellem patient og nærmeste pårørende om, hvad der skal ske: Hvad gør man som ansat – hvordan, med hvem og hvor åbent skal man kommunikere (Pica, Sten)
 • Nærvær fra starten viser sig igen at være en helt afgørende faktor for den pårørende. Det går på tværs af mange historier (Axel)

Under dette punkt orienterede Hanne om, at hun og den nye ledende overlæge for Medicinske sygdomme og Akutafdelingen har holdt møde med Aase og hendes mand, som opfølgning på Aases historie på sidste møde i PPR. I den forbindelse var de også inde på, hvordan pårørende bedst kan høres og inddrages.

4. Hospitalsklovnene: Er de en truet art hos os, og skal de bruges flere steder? Drøftelse v/Allan og Marianne Toft Madsen

Allan havde bedt om at få punktet på i ønsket om at udbrede anvendelsen af klovner på Kolding Sygehus. Hans erfaring er, at de spreder glæde, hvor de kommer frem - også blandt voksne. Hvad tænker PPR?

Oversygeplejerske på Børneafdelingen, Marianne Toft Madsen, orienterede: Det eksisterende samarbejde med klovnene fungerer fint, og deres arbejdstid er finansieret af Dansk Klovneforening. Sygehuset har altså ikke udgifter til dem. Foreningen uddanner klovnene, og det er en populær uddannelse på trods af ret høj egenbetaling fra deltagerside. Det er givende at have klovnene på afdelingen, da de har god situationsfornemmelse og kan få selv smertefulde indgreb til at forløbe fredeligt ved deres tilstedeværelse og kunnen. I starten var Marianne skeptisk over for klovnene og tænkte, at sundhedspersonalet selv kunne aflede og muntre børnene lidt op ved fx blodprøver, som børnesygeplejerskerne gjorde før i tiden. Men hun har skiftet mening – klovnene kan bestemt mere, de er et godt supplement.

Ville det være godt at sprede klovnenes aktiviteter ud til flere afdelinger? Det var der delte meninger om. På spørgsmål fra formanden svarede Tage, at han bestemt ikke er interesseret i, at der bruges penge på klovne fremfor på tablets til dialysen, hvis det skulle komme på tale. Konklusionen blev, at det må være op til den enkelte afdeling at afgøre, om man vil søge foreningen om at få klovne ind hos sig. Helle supplerede: ’Dansk Klovneforening er en privat organisation, og vi er som direktion generelt meget tilbageholdende med at give plads til private forretninger på sygehuset. Men afdelinger kan efter eget skøn købe ydelser ind eller modtage gaver fra dem som i tilfældet med Dansk Klovneforening.’

5. PPR listen. Herunder status på:

Kommunikation om og fra PPR v/Helle: Der er fortsat et stort ønske fra PPR om markedsføring af/ oplysning om rådet. Axel spurgte til:

 • Adgang til at udsende udtalelser og holdninger fra PPR på infoskærmene
 • Tryksager om PPR – meget gerne i alle velkomstmapper
 • En form for ’PR dag’ for PPR, hvor nogle medlemmer fx kommer i ’reklame t-shirts’ og taler rådets sag rundt om på sygehuset   

Patient- og sengetøj v/Helle: Der er ikke så meget nyt siden sidste møde i PPR. Regionen har sendt opgaven i udbud. Der var dog fuld enighed i hele rådet om, at vi gerne ser farver på tøjet. Desuden fremhævede Allan, at bukser, som passede til amputerede ben, ville være dejligt.

Nye medlemmer v/Mette. Vi kunne godt bruge flere medlemmer. I forhold til idealet mangler vi en patient og tre pårørende, men vi ved fra rådet i Vejle, at det i perioder ikke altid er muligt at hverve pårørende nok. Ifølge vedtægterne kan vi så rekruttere forholdsvis flere patienter, og det fungerer også fint. Mette sørger for, at der kommer hvervematerialer ud til afdelingerne.                   

6. Eventuelt

Intet.

7. Temadrøftelse: Skyld og sygdom

Præst, forfatter og tidligere sygehuspræst Preben Kok holdt et tankevækkende oplæg om menneskers aktuelle trang til ’at gøre sig selv til guder i deres eget liv. Før i tiden – før 1968 og før penicillinen slog bredt igennem – levede man med en bevidsthed om, at der er grænser for, hvad et menneske kan. Sygdom var ’hver mands herre’, og ingen bildte sig ind, at de selv var skyld i sygdom eller fx spontane aborter. Det lagde man i langt højere grad i Guds eller andre højere magters hånd og undgik derved den massive skyld, der desværre plager mange patienter i dag. Læs mere uddybende om emnet i de to vedhæftede artikler:

Vi kunne godt have brugt mere tid på dette vigtige emne, så det vender vi tilbage til.   


Siden er sidst opdateret 23-02-2018.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt