Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 18. juni 2018

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Mandag den 18. juni 2018 kl. 13.00 – 15.00

Adm. 1, H-Bygningen, Vejle Sygehus

 

Deltagere:     Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jakob Møller, Lars Henrik Jensen, Mette Fogh Skouboe, Mona Petersen, Morten Bruun Petersen, Per Lindum, Poul Fogh-Andersen, Tom Jerwiarz, Ulla Hut, Willy Mathiesen

 

Referat:         Birgitte Beck Larsen, HR Afdelingen.

 

1.       Velkommen v/formanden

2.       Godkendelse af referat fra 9. april 2018 v/formanden (vedhæftet)

3.       En sygdomshistorie (v/hvem vil være aftalt inden mødet)

4.       Folder til kræftpatienter vedr. brug af patientansvarlig læge v/Hans Rahr

5.       Fælles beslutningstagning v/Karina Dahl Steffensen

6.       Status på Patienttopmøde/Erfa-patientmøde i efteråret 2018 v/Mona og Birgitte

7.       Status på rådets projekter: 

 • Klædt på til kræft v/Willy og Camilla
 • Komplementær støttende behandling v/Camilla og Lars Henrik

8.       Forventninger fra PPR til den patientansvarlige læge v/Camilla Havsteen

9.       Aktiviteter siden sidste møde:

 • 12. april.2018: Indlæg om Patientinddragelse i Forskning (Mona)
 • 7. maj 2018: Inspirationsmøde vedr. Journalen (Mona)
 • 17. maj 2018: Afslutningsseminar dansk - tysk projekt Prometheus (Birgit, Ulla, Willy, Mona)
 • 28. maj 2018: International drøftelse af patient/pårørende-inddragelse (HOPE) (Mona)
 • 14. juni 2018: Introduktionskursus for brugerrepræsentanter – Danske Patienter (Mona, Willy, Ulla og Birgitte)
 • 5. juni 2018: Oplæg om vores erfaringer med PPR på OUH (Tom)

Fremtidige aktiviteter:

 • 3. november 2018: Indlæg på Landskursus Fagligt Selskab for Kræft-sygeplejersker (Tom)
 • 14. november 2018: Oplæg på Lægedage (efteruddannelse praktiserende læger) om kræftpatienter i almen praksis (Mona)
 • Møder i diverse råd og udvalg:
 • 5. juni 2018: Styregruppemøde for Komplementær Alternativ Behandling (KAB) (Helle, Mette og Mona)


Andre møder?
 

10.   Eventuelt, - herunder næste møde den 27. august

 


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring