Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 5. oktober 2018

Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

5. oktober 2018 kl. 8.30-10.30

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

 

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Allan Truelsen, Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen

               

Referent:  Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

 

1.  Velkommen v/formand Aase Gilling
 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2018 


3.  En pårørendes erfaringer v/Aase Gilling
    Som pårørende til en syg far på Bornholm har Aase, der bor i Kolding, erfaring med brug af videokonference.


4.  Workshop v/Helle Adolfsen og HR chef Bente Høyer
Bente Høyer vil facilitere en mini-workshop, hvor vi finder en bruttoliste af temaer, som vi vil arbejde med på de kommende møder.


5.  Siden sidst fra Strategirådet v/Aase Gilling


6.  Opsamling fra tidligere møder 

  • Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle
  • Patienter som mig – nedsættelse af arbejdsgruppe v/Helle Adolfsen
  • Fundraising på Sygehus Lillebælt v/Helle Adolfsen


7. Eventuelt
     Næste møde er 13/12 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus.

 

 

 

 

  


Siden er sidst opdateret 17-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring