Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 12. april 2018

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

Torsdag den 12. april 2018 kl. 13.00 – 15.00


Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus

 

Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 • Axel Paraschiv Svinth Junker, pårørende (formand)
 • Bettina Schielder Bjerg, patient (næstformand)
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Kim Houlind, ledende overlæge, Karkirurgi
 • Mogens Pedersen, patient
 • Steen Schmidt, ledende overlæge, Ortopædkirurgi
 • Tage Brinch, patient
 • Inge Skovgaard, patient
 •  Line Skov Sjøberg, sekretær
 • Tina Bonde Spejlsgaard, sekretær

 

Afbud: Pica Andersen, Allan Truelsen, Hanne Andersen, Aase Gilling, Sidse Petersen

Referent: Line Skov Sjöberg


1. Velkommen v/formanden

2. En sygdomshistorie

3. Orientering om Patienttopmødet

4. App’en ”Mit forløb”  v/Pia, IT Afdelingen

5. PPRs repræsentation på regional workshop v/Tage

6. Dansk Selskab for Patientsikkerhed – anbefalinger til pårørendesamarbejde  v/Helle Adolfsen

7. Deltagelse i forbedringsworkshop v/Tage og Aase

8. Opsamling fra tidligere møder – PPR huskelisten:

 • Tanker om palliativ enhed? Helle havde været på inspirationstur på OUH og i Trondheim i Norge for at se, hvordan de håndterer de palliative patienter der. Både på OUH og i Norge er de palliative patienter samlet på en enhed, hvor afdelingen/stuen er bedre indrettet efter deres behov. Helle mente at det også på Sygehus Lillebælt ville være til stor gavn for de palliative patienter at have en samlet enhed med mere ro og bedre faciliteter. Dette bliver forhåbentlig en realitet indenfor det næste år til halvandet.
 • Status på spritdispenserer Helle giver en opdatering på dette punkt til næste møde.
 • Status på tur med Pica (Rumle på Røntgenafdelingen) I forlængelse af næste møde d. 14. juni, arrangeres der en rundtur på Røntgenafdelingen, nærmere information følger.

9. Det nye madkoncept v/cheføkonoma Charlotte Ancker
 

10. Eventuelt
  


Siden er sidst opdateret 17-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring