Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 13. december 2018

Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

13. december 2018 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere:          
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Hanne Andersen, Henrik Kjær  Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas  Lykke Martinet, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen
 

Afbud:                  Allan Truelsen, Sidse Petersen

Referent:             Tina Bonde Spejlsgaard

 


 

1. Velkommen v/formand Aase Gilling

Særlig velkomst til to nye medlemmer af PPR, Jonas Lykke Martinet og Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, begge pårørende.
Præsentationsrunde.

 

2. Godkendelse af referat fra møde 5/10-18

 

3. Patienthistorie

 

4. Workshop

På mødet vil vi sammen prioritere i emnerne fra workshoppen 5/10 og planlægge det videre arbejde. 
Materiale vil blive uddelt på mødet.

 

5. Nyt fra Strategirådet v/Aase

 

6. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

 

7. Eventuelt

Næste møde er 7/2-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale
Øvrige møder i 2019 er 10. april, 20. juni, 15. august, 24. oktober og 19. december – alle dage kl. 13-15.
 
Vi bruger den sidste ½ time af mødet til lidt julehygge.

 


Siden er sidst opdateret 17-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring