Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 20. juni 2019

Dagsorden for møde i patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

20. juni 2019 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere:          
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Allan Truelsen, Anne Daugaard Thuesen, Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen


Afbud:                  Aase Gilling (fmd.) og Helle Adolfsen
 
Referent:             Tina Bonde Spejlsgaard
 

 

 1. Velkommen v/Hanne Andersen
   
 2. Godkendelse af referat fra møde 10/4-19
   
 3. Patienthistorie - Præsentation af årets modtager af Margueriteprisen
   
 4. Præsentation af studie i kirurgiske behandlingsmetoder
  v/afdelingslæge, ph.d. Bjarke Viberg, Ortopædkirurgisk Afdeling
  SENSE studiet er et landsdækkende lodtrækningsforsøg for patienter med en brækket hofte, nærmere bestemt lårhalsen. Patienter med et uforskudt lårhalsbrud trækker lod mellem en kunstig hofte og skruer. Begge behandlingsmetoder er kendt fra de forskudte lårhalsbrud, men til de uforskudte plejer man verden over at sætte skruer. Kirurgerne vil gerne have, at knoglen heler men det tager tid, hvor patienten har smerter samt 10 % risiko for en ny operation indenfor 1 år. Vi tror på, at ved at indsætte en kunstig hofte, har man færre smerter og er hurtigere mobil.
  Bjarke Viberg ønsker at spørge patient og pårørenderådet om følgende:
  • Virker spørgeskemaerne relevante?
  • Mangler vi nogle spørgsmål/emner?
  • Er 1 år et godt tidspunkt at måle på? (man skal være et primært tidspunkt samt skema)

   De 5 skemaer (EQ5D, NewMobilityScore, OHS, DEMMI, Barthel) samt et lægmandsresumé og protokol, er vedhæftet som bilag.
    
 5. Pårørendesamarbejdet v/Hanne
  Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem patient, pårørende og sygehus?
   
 6. Nyt fra Strategirådet v/Aase
   
 7. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
   
 8. Eventuelt
   

Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring