Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Dagsorden 22. august 2019

Dagsorden for møde i patient- og pårørenderådet for Kolding Sygehus

22. august 2019 kl. 13-15

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus
 

Deltagere: 
Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
Aase Gilling (fmd.), Helle Adolfsen, Inge Skovgaard, Mette Fogh Skouboe, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen og Alexander Parner (gæst)


Afbud:                  Allan Truelsen, Anne Daugaard Thuesen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Jonas Lykke Martinet, Hanne Andersen, Pica Andersen, Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.)
 
Referent:            Tina Bonde Spejlsgaard
 

 

 1. Velkommen v/Aase Gilling
   
 2. Godkendelse af referat fra møde 20/6-19
   
 3. Patienthistorie
   
 4. Pårørendesamarbejdet v/Helle og Aase
  Vi samler op og runder temaet af.
  På baggrund af input fra tidligere møders idégenerering finder rådet 3 x 5 gode råd om pårørende     
  • til den pårørende
  • til patienten
  • til sygehuset
    
 5.  Nyt fra Strategirådet v/Aase
   
 6. Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
   
 7. Eventuelt
  Nedsættelse af arbejdsgruppe til at vurdere pjecen ”Når din pårørende med nedsat hukommelse eller demenssygdom indlægges på sygehuset”

  Næste møde er 24/10-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale
   

 

 


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: Organkirurgisk Afdeling K - Svendborg SygehusSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring